Mešní stipendium (lat. stips, příspěvek, dar; pendere, zaplatit) je dar, který věřící dává prostřednictvím kněze církvi za to, aby užitky mše směřovaly k dárcově úmyslu (intenci).

Mešní stipendium v žádném případě nevyjadřuje cenu mše. Není ani nezbytně nutné je platit: kněz by měl intenci přijmout i bez mešního stipendia. V minulosti biskup stanovoval „obvyklou taxu“[1]. Kněz nesměl po věřícím vyžadovat více než stanovenou „taxu“, přitom mohl přijmout více, ale i méně, shledal-li k tomu důvod.

Kanonické právo stanoví další podmínky nakládání s mešními stipendii. Jedno z důležitých ustanovení např. je, že každé mešní stipendium si žádá zvláštní mši svatou.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. BOROVÝ, K. Úřední sloh církevní. Příruční kniha praktického úřadování pro katolické duchovenstvo. 2., rozšířené vydání. Praha, 1887. Str. 423

Literatura editovat

  • BOROVÝ, K. Úřední sloh církevní. Příruční kniha praktického úřadování pro katolické duchovenstvo. 2., rozšířené vydání. Praha, 1887. 679 s.

Související články editovat