Martyrologium Hieronymianum

seznam svatých mučedníků křesťanské církve

Martyrologium Hieronymianum, též Martyrologium sancti Hieronymi je dílo raně středověké hagiografické literatury. Má formu seznamu křesťanských svatých mučedníků a jejich svátků, nejrozšířenějších ve středověké křesťanské Evropě. Bylo široce rozšířeným a velmi vlivným dokumentem o mučednících raných období křesťanství. Martyrologiuum bylo sestaveno od 4. do 9. století z textů různého geografického původu. Bylo prvním martyrologiem celého křesťanského světa.

Francisco de Zurbarán, Svatý Jeroným se svým textem, kolem 1640

Popis editovat

Text na začátku odkazuje na život Malchův Vita Malchi, domnělé dílo svatého Jeronýma z roku 392, nazývané v současnosti Martyrologium Pseudo-Hieronymianum. Většinu záznamů tvoří data, místa a jména svatých mučedníků s podrobnými popisy jejich života a utrpení.

Martyrologium Hieronymianum vznikalo delší dobu a skládá se z různých částí, které k sobě původně nepatřily. Dochovaná verze je raně středověkou kompilací, čerpající z obecného martyrologia v oblasti římského Východu, z italských a afrických martyrologií i z různých místních martyrologií merovejské Galie. Jména byla zjevně duplikována nebo pozměněna nedorozuměním nebo posunutím dat podle místních tradic. O původním textu existují domněnky, že vznikl v Akvilejském patriarchátu v letech 430 až 450 a že byl v oblasti Auxerre kolem roku 600 revidován s doplněním galsko-románských údajů o mučednících.

Nejstarší dochované rukopisy martyrologia jsou obsaženy ve třech kodexech:

  • Zlatý kodex z Echternachu, počátek 8. století, ve Francouzské národní knihovně v Paříži
  • Normanský kodex z druhé poloviny 8. století v Herzog-August knihovně ve Wolfenbüttelu, vytvořený pro normanský klášter Saint-Wandrille, odkud se později dostal do kláštera Weissenburg v Alsasku.
  • Kodex z Metz, vytvořený v první třetině 9. století, nyní v knihovně Burgerbibliothek v Bernu.

Tyto prameny redigoval Francesco Fiorentini roku 1668 a další redakce následovala až roku 1866 podle Syrského martyrologia původem Nikomédie, napsaného pod vlivem Orientu roku 1411. Kritické vydání Martyrologia od Giovanniho Battisty de Rossi a Louise Duchesnea z roku 1894 slouží dodnes.

Odkazy editovat