Marie Tereza Habsburská

rozcestník

Nositelky jména Marie Tereza/Terezie Habsburská:

dcera španělského krále Filipa IV. a první manželka francouzského krále Ludvíka XIV.
dcera císaře Svaté říše římské Karla VI. a manželka císaře Františka I. Štěpána
nejstarší dcera císaře Leopolda II. a manželka saského krále Antona
dcera Ferdinanda Karla a manželka sardinského krále Viktora Emanuela I.
dcera nizozemského místodržitele Karla Rakousko-Těšínského a manželka krále obojí Sicílie Ferdinanda II.
dcera modenského prince Ferdinanda Habsburského-Este a manželka bavorského krále Ludvíka III.
dcera toskánského prince Karla Salvátora Habsbursko-Toskánského a manželka Karla Štěpána Habsbursko-Lotrinského