Martin Schongauer Maria v růžovém keři

Mariánská úcta neboli mariánský kult je náboženská úcta k Panně Marii, matce Ježíšově. V různých částech křesťanství hraje rozdílné role. Již ve 2. století se začaly objevovat první tendence uctívání Panny Marie. A v roce 431 bylo vyhlášeno dogma o Mariině božím mateřství, jež vzniklo v kontextu christologických sporů, ale v důsledku posílilo mariánskou úctu.

Mariánská úcta v katolické a dalších tradičních církvích v podstatě vychází z víry, že Marii, židovské panenské dívce, projevil přízeň sám Bůh tím, že počala a porodila božího Syna. Křesťané tak přirozenou úctou vůči Marii chtějí především zdůraznit tento fakt a vyzdvihnout ne Marii, jako spíše skutky Boha a milosti, kterými zahrnul Marii a skrze ni celé lidstvo. Zdravá mariánská úcta tedy nestaví Marii na místo Boha, ale svědčí o tom, co Bůh v ní a skrze ni učinil a dále činí, tak vyzdvihuje především Boha a jeho konání. Mariánská úcta však, stejně jako cokoliv, může nabýt i nezdravých forem.

Spirituální propracování tradiční mariánské úcty v katolické církvi je dílem potridentských teologů jako byl sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu, jenž ve svém díle O pravé úctě k Panně Marii například rozlišil pravou a falešnou mariánskou úctu a jejich projevy.

Externí odkazyEditovat