Martin Schongauer Maria v růžovém keři

Mariánská úcta neboli Mariánský kult je úcta k Panně Marii, matce Ježíšově. V různých částech křesťanství hraje rozdílné role. Již ve 2. století se začaly objevovat první tendence uctívání Panny Marie. A v roce 431 bylo vyhlášeno nejstarší dogma o Mariině Božím mateřství. Mariánská úcta v katolické a dalších tradičních církvích v podstatě vychází z úcty, kterou Marii, židovské panenské dívce projevil sám Bůh Božím mateřstvím, kdy počala a porodila Božího Syna. Křesťané tak přirozenou úctou vůči Marii chtějí především zdůraznit tento fakt a vyzdvihnout ne Marii, jako spíše skutky Boha a milosti, kterými zahrnul Marii a skrze ni celé lidstvo. Zdravá mariánská úcta tedy nestaví Marii na místo Boha, ale svědčí o tom, co Bůh v ní a skrze ni učinil a dále činí, tak vyzdvihuje především Boha a jeho konání. Mariánská úcta však, stejně jako cokoliv, může mezi lidem nabýt i nezdravých forem, které je potřeba korigovat teologicky a pastoračně. Pravděpodobně nejhlubší spirituální propracování mariánské úcty v katolické církvi pochází z pera sv. Ludvíka Marii Grigniona z Montfortu, kdy ve svém díle O pravé úctě k Panně Marii jasně rozlišuje pravou a falešnou mariánskou úctu a jejich projevy.

Externí odkazyEditovat