Marginální

rozcestník na projektech Wikimedia
(přesměrováno z Marginálie)

Marginální (z lat. marginalis od margo, okraj) znamená mezní, okrajový a užívá se v různých souvislostech:

V ekonomiiEditovat

V literatuřeEditovat

  • Margo znamená také vnější okraj stránky, tištěné nebo rukopisné, kam se psaly poznámky k textu čili marginálie. Při kopírování rukopisů se pak stávalo, že opisovač poznámku zahrnul do textu.
  • V přeneseném smyslu se jako marginálie označují nesoustavné poznámky k nějakému tématu nebo textu.
  • Takové poznámky se v diskusi označují jako in margine nebo „na margo“.

V právuEditovat

V sociologiiEditovat

  • Marginální skupina – okrajová, menšinová a často neplnoprávná skupina obyvatel.
  • Odtud také marginalizace – vytlačování nějaké skupiny „na okraj“, snižování jejího společenského významu až po vyloučení.

Ve statisticeEditovat

Související článkyEditovat