Mansfeldové

šlechtický rod

Mansfeldové byli původem německý hraběcí rod, později usedlý i v Čechách. Poprvé doloženi jsou v roce 1050, kdy vlastnili panství Mansfeld. Roku 1069 je král Jindřich IV. povýšil na hrabata a získali Eisleben. Roku 1229 vymřel původní rod Mansfeldů po meči a jejich majetek i titul hrabat z Mansfeldu získali páni z Querfurtu.

Erb Mansfeldů

Roku 1594 byl španělský místodržitel Lucemburska a Nizozemí Petr Arnošt I. z Mansfeld-Vorderortu povýšen na říšského knížete a roku 1696 získal tuto hodnost i rakouský polní maršál Heinrich Franz von Mansfeld. Bruno III. z Mansfeldu získal roku 1630 panství Dobříš ve středních Čechách.

Roku 1780 rod opět vymřel po meči. Středoněmecká, již roku 1580 mediatizovaná léna byla rozdělena mezi Saské kurfiřtství a Prusko; majetek v Čechách připadl Colloredo-Mansfeldům.

Externí odkazyEditovat