Malaspinové

italský šlechtický rod

Malaspinové (italsky Malaspina) je italský šlechtický rod. Jejich praotcem je Adalberto Malaspina († 1140), který pocházel z mocného severoitalského rodu Obertenghiů. Malaspinové se během staletí rozdělili do řady větví, z nichž některé existují dodnes, a vlastnili statky na různých místech zejména v severní Itálii. Dvě hlavní větve rodu jsou Malaspina dello Spino Secco (Malaspinové od suché trnky) a Malaspina dello Spino Fiorito (Malaspinové od kvetoucí trnky), a ty se obě poté dělily dále. Svatbou Ricciardy Malaspinové s vévodou z Ferentilla Lorenzem (1500–1549), synem papežského levobočka Franceschetta Cyby, dále vznikl rod Cybo-Malaspina (Cybové-Malaspinové), který od 15. do 19. století ovládal knížectví a později vévodství Massa-Carrara a jehož příslušníci zastávali důležitá místa v církevní hierarchii.

Erb Malaspinů
Erb Malaspinů od kvetoucí trnky
Erb Malaspinů od suché trnky

Z rodu Malaspinů mimo jiné pocházel významný mořeplavec Alessandro Malaspina.

Externí odkazyEditovat