Malaspinové

italský šlechtický rod
Erb Malaspinů
Erb Malaspinů od kvetoucí trnky
Erb Malaspinů od suché trnky

Malaspinové (italsky Malaspina) je italský šlechtický rod. Jejich praotcem je Adalberto Malaspina († 1140), který pocházel z mocného severoitalského rodu Obertenghiů. Malaspinové se během staletí rozdělili do řady větví, z nichž některé existují dodnes, a vlastnili statky na různých místech zejména v severní Itálii. Dvě hlavní větve rodu jsou Malaspina dello Spino Secco (Malaspinové od suché trnky) a Malaspina dello Spino Fiorito (Malaspinové od kvetoucí trnky), a ty se obě poté dělily dále. Svatbou Ricciardy Malaspinové s vévodou z Ferentilla Lorenzem (1500–1549), synem papežského levobočka Franceschetta Cyby, dále vznikl rod Cybo-Malaspina (Cybové-Malaspinové), který od 15. do 19. století ovládal knížectví a později vévodství Massa-Carrara a jehož příslušníci zastávali důležitá místa v církevní hierarchii.

Z rodu Malaspinů mimo jiné pocházel významný mořeplavec Alessandro Malaspina.