Malátdehydrogenáza

Možná hledáte: malátdehydrogenáza (NADP+) účastnící se fotosyntézy, případně malátdehydrogenáza (dekarboxylující), jablečný enzym.

Malátdehydrogenáza je oxidoredukční enzym, který katalyzuje oxidaci malátu na oxalacetát, tedy poslední reakci citrátového cyklu před vstupem nového acetyl-CoA. Zároveň se koenzym NAD+ redukuje na NADH. Eukaryota mají několik variant (izozymů) tohoto enzymu, např, kvasinky mají jeden cytosolický, druhý glyoxyzomální a třetí v mitochondriální matrix.[1]

Malátdehydrogenáza s navázanými cukry

Při této reakci se hydroxylová skupina oxiduje na keton, hydridový iont z OH je přenesen na NAD+. Malátdehydrogenáza vykazuje ve své struktuře značnou shodu s laktátdehydrogenázou a alkoholdehydrogenázou a možná tyto enzymy vznikly ze společného předka.[2]

ReferenceEditovat

  1. Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology; revised edition. Příprava vydání R. Cammack et al. New York: Oxford university press, 2006. ISBN 0-19-852917-1. 
  2. VOET, Donald; VOET, Judith. Biochemie. 1.. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85605-44-9.