Magmatický oceán

Magmatický oceán je geologické označení pro rozsáhlou oblast vyvřelého magmatu na povrchu, které nejspíše vznikalo na začátku formování planet, během kterých byl jejich povrch roztavený a tedy bez pevné kůry. Tyto oblasti velmi pozvolna utuhly a vytvořily rozsáhlé oblasti vulkanických hornin.

Ilustrativní fotografie Aa lávy, která často během erupce pokryje velkou oblast