Magické číslo (fyzika)

Tento článek je o počtu nukleonů v atomovém jádře. Další významy jsou uvedeny na stránce Magické číslo.

Magické číslo (angl. magic number) je v jaderné fyzice počet nukleonů daného druhu (tj. protonů nebo neutronů), odpovídající ve slupkovém modelu jádra plně zaplněným slupkám.

Jedná se o čísla 2, 8, 20, 28, 50, 82 a 126. Některé nové výpočty i experimenty naznačují, že u počtu neutronů by magickým mohlo být i číslo 34.[1][2]

Atomová jádra s počtem protonů nebo neutronů rovným magickému číslu se vyznačují vyšší vazebnou energií na nukleon a (u radioaktivních nuklidů) relativně vyšší stabilitou. Zvlášť stabilní jsou pak takzvaná dvojitě magická jádra (počet protonů i počet neutronů jsou rovny magickým číslům), např.  4
 He,  16
 O,  40
 Ca,  48
 Ca,  56
 Ni,  208
 Pb.

Na magických číslech jsou založeny i předpovědi tzv. ostrovů stability, tedy oblastí dosud neobjevených nuklidů (rozumí se v grafu N-Z nebo A-Z), které by měly mít relativně vyšší střední dobu života (což se potvrdilo např. u  270
 Hs).

Jádra s počtem nukleonů rozdílným od magických čísel se zpravidla vyznačují tvarem odlišným od kulovitého - jsou deformována do elipsoidálního tvaru. Výjimečně jsou výrazně deformovaná jádra i u nuklidů, jejichž neutronové číslo je 20 nebo 28. V těchto případech, kdy se magičnost neutronového čísla ztrácí, hovoří jaderní fyzici o tzv. ostrovech deformace, např. u deformovaných jader kolem  32
 Mg nebo  42
 Si.[3]

ReferenceEditovat

  1. STEPPENBECK, D., S. Takeuchi, N. Aoi, P. Doornenbal, M. Matsushita, H. Wang, H. Baba, N. Fukuda, S. Go, M. Honma, J. Lee, K. Matsui, S. Michimasa, T. Motobayashi, D. Nishimura, T. Otsuka, H. Sakurai, Y. Shiga, P.-A. Söderström, T. Sumikama, H. Suzuki, R. Taniuchi, Y. Utsuno, J. J. Valiente-Dobón, K. Yoneda. Evidence for a new nuclear ‘magic number’ from the level structure of  54
     Ca. Nature [online]. 9. říjen 2013. Svazek 502, čís. 7470, s. 207–210. Dostupné online. ISSN 1476-4687. DOI:10.1038/nature12522. (anglicky)
     
  2. Evidence for a new nuclear 'magic number'. PhysOrg, 10. říjen 2013. Dostupné online (anglicky)
  3. 'Magic numbers' disappear and expand area of nuclear deformation. PhysOrg, 19. listopad 2013. Dostupné online (anglicky)