Městské opevnění

rozcestník na projektech Wikimedia

Pojmem Městské opevnění jsou označeny články o fortifikačních systémech následujících měst v České republice a na Slovensku:

možná hledáte také