Otevřít hlavní menu

Místopis

bibliografie dokumentů, které pojednávají o určitém místě

Místopis je pojem označující literaturu zabývající se určitým místem. Například knížka o určitém městě či vesnici je místopisem té oné určité vesnice či města. Místopis určitého regionu či kraje je pak nejčastěji místopisem toho určitého regionu či kraje. Místopis často obsahuje historii daného území a popis. Ostatní aspekty jako fauna, flóra, geologie a geomorfologie nejsou tak časté. Je to de facto vše o daném místě se zaměřením na humanitní složku, tedy hlavně popis a historii.