Ludvík Sartori

český řeholník a teolog

Ludvík Sartori (?1754), latinsky Ludovicus Sartori, někdy uváděný jako Sartory, byl františkán a teolog působící v českých zemích a české františkánské provincii sv. Václava. Působil jako lektor na klášterních studiích františkánů. Nejprve vyučoval v blíže nezjištěném konventu jako učitel filozofie, jak se sám podepsal na rukopise Calendarium novum et antiquum ex Observationibus... Thomae Malleoli de Kempis cum aliis selectis annotationibus annuis ac quotidianis pietatis exercitiis accomodatis, jenž si pro svou potřebu opsal.[1] Později vyučoval kanonické právo na klášterní škole františkánů u sv. Máří Magdaleny v Brně, jak dokládají záznamy jeho přednášek Ius canonicum universum pořízené neznámým studentem.[2] Na sklonku života konkrétně roku 1754 působil Ludvík Sartori ještě jako představený – kvardián františkánského kláštera v Olomouci.[3] Snad ze zdravotních důvodů tehdy nedokončil celé volební období. Františkán Ludvík Sartori zemřel 24. října 1754 v Brně.[4]

Ludvík Sartori OFM
kněz
Zasvěcený život
Institutfrantiškáni
Francescocoa.png
Vykonávané úřady a funkce
Zastávané úřady
Osobní údaje
Datum úmrtí24. října 1754
Místo úmrtíBrno
Povolánílektor filozofie a teologie
Některá data mohou pocházet z datové položky.

ReferenceEditovat

  1. Pokračování titulu: accomodatis pro P. Ludovico Sartori, Ordinis Minorum s. Francisci Reformatorum, p. t. philosophiae le[ctore]. Nedatováno [1. polovina 18. stol.]. Původem z klášterní knihovny františkánů u P. Marie Sněžné v Praze, dochováno tamtéž, signatura P c 36. Viz SVOBODOVÁ, Milada. Interní inventář rukopisů františkánů v Praze.
  2. Ius canonicum universum sub lectore S.S. Canon. R. P. P. Ludovico Sartori Brunae/?/, nedatováno. Původem z klášterní knihovny františkánů v Kadani, signatura E 32. Na počátku 21. stol. uloženo v knihovně františkánů u P. Marie Sněžné v Praze. Viz též BAJGER, Matyáš Franciszek. Česká františkánská knižní kultura : knihovny minoritů, františkánů a kapucínů v průběhu staletí. Ostrava, 2007 [cit. 6.8.2014]. Rigorózní práce. FF Ostravské univerzity. Vedoucí práce Nina Pavelčíková. s. 196 (kapitola Brno, kláštery františkánů u chrámů sv. Bernardina a sv. Máří Magdaleny). Dostupné online.
  3. DIVINA, Teodor. Dějiny kláštera františkánů u sv. Bernardina v Olomouci a kostela N.P. Marie (dnes dominikánský) do roku 1784. Olomouc: [s.n.], 1958. 
  4. Nekrologium české františkánské provincie.