Loutkový stát

(přesměrováno z Loutková vláda)

Loutkový stát (také někdy vazalský stát) je nominálně suverénní státní forma, de facto pod kontrolou cizí moci. Tato státní forma pak obvykle jedná v linii vydané státem, který ji ovládá a ve všem se mu podřizuje. Cizí moc pak může parazitovat na jeho ekonomice a využívat jeho území a armádu. Za obecný příklad loutkového státu je možné pokládat Mandžukuo.

Vietnam jako loutkový stát - protesty proti válce ve Vietnamu

Tento pojem se částečně překrývá s pojmem satelitní stát.

Loutková vláda (angl. puppet government, něm. Marionettenregierung, fr. gouvernement fantoche) je sbor ministrů v nějakém státě vykonávající svou moc a funkci nesamostatně, s omezeními a podle pokynů vyplývajících z podřízenosti vládě jiného státu, z jejíž vůle byl tento sbor do funkce dosazen.

PříkladyEditovat

Související článkyEditovat