Seznam lotrinských vévodů

seznam na projektech Wikimedia
(přesměrováno z Lotrinský vévoda)

Toto je seznam panovníků Lotrinského vévodství.

Erb lotrinských vévodů

Lotrinští vévodovéEditovat

Wigerich lotrinský (Wigerichovci).

Dolnolotrinští vévodovéEditovat

Jelikož dolnolotrinští vévodové častokrát ovládali také další panství, docházelo k častým změnám

Hornolotrinští vévodovéEditovat

WigerichovciEditovat

Dynastie Barská:

Verdunská dynastie:

Matfriede, Dynastie ChâtenoisEditovat

Lotrinští vévodovéEditovat

Mladší dynastie AnjouEditovat

 
Erb lotrinských vévodů z rodu Anjou
 
Erb lotrinských vévodů z rodu Anjou
 
Erb lotrinských vévodů z rodu Vaudémont

Dynastie Vaudémont, dynastie lotrinskáEditovat

 • René II., 1473–1508
 • Antonín II., 1508–1544, jeho syn
 • František I., 1544–1545, jeho syn
 • Karel III., 1545–1608, jeho syn
 • Jindřich II., 1608–1624, syn Karla III.
 • Nikola, 1624 až 21. listopadu 1625, † 1657, jeho dcera
 • Karel IV., její manžel, od roku 1624 (uxor nomine),
 • František II., 21.–26. listopadu 1625, bratr Jindřicha II., vévoda po usnesení generálních stavů, po pěti dnech abdikoval
 • Karel IV., od 26. listopadu 1625 svým právem, 19. ledna 1634 abdikoval, syn Františka II.
 • v letech 1634 až 1697 vévodství lotrinskému vládne král Francie, střídavě prostřednictvím dosazených vévodů, jindy přímo
 • Mikuláš František, 19. ledna až 1. duben 1634, bratr Karla IV.
 • 1634–1641 francouzská okupace
 • Karel IV., duben až červenec 1641 (podruhé)
 • 1641–1659 francouzská okupace
 • Karel IV., 1659–1670 (potřetí), 1670–1675 titulárně
 • 1670–1697 francouzská okupace
 • Karel V., 1675–1690, syn Mikuláše II., titulární vévoda
 • Leopold, 1690–1697 (titulární vévoda), 1697–1729 jako výsledek míru z Rijswijku vévodou
 • František III. Štěpán, 1729–1736, 1736 velkovévoda toskánský, 1745 jako František I. císař Sv. říše římské, manžel Marie Terezie.

Po skončení války o polský trůn přinesla vídeňská mírová smlouva tuto dohodu: kandidát za francouzskou stranu, Stanislav I. Leszczyński, se vzdává polské koruny a za to dostává Lotrinsko, oproti tomu se František Štěpán zříká Lotrinska a získává Toskánsko. Dále bylo dojednáno, že území po smrti Leszczyńského připadne Francii, což se stalo roku 1766. Sňatkem Františka Štěpána s Marií Terezií, dědičkou domu Habsburků, vzniká roku 1736 habsbursko-lotrinská dynastie.

PoznámkyEditovat

 1. V 16. století se lotrinští dějepisci pokusili povýšit legitimitu lotrinských vévodů skrze přímé spojení s Karlovci. Proto označovali roku 991 zesnulého vévodu Karla Dolnolotrinského jako Karla I. a počítání vévodů (horno)lotrinských tohoto jména jako Karel II. Toto řazení se zachovalo dodnes.

Související článkyEditovat