Londýnská konference

Londýnskou smlouvu 22. dubna 1930 uzavřely po Washingtonské smlouvě námořní velmoci – Spojené království, USA, Japonsko. Odmítly ji podepsat Francie a Itálie.

Na konferenci byly stanoveny limity celkového výtlaku nižších tříd národních loďstev jednotlivých států. Londýnská konference doplnila Washingtonskou smlouvu, která zůstala v platnosti až do nástupu nacistů v Německu a na východě do zvýšené militarizace Japonska v letech 19341935, kdy tyto dva státy porušily ustanovení Washingtonské smlouvy, a tím jí vlastně anulovaly.

Podle výsledné londýnské smlouvy (a po doplnění do Washingtonské smlouvy) nesměla jednotlivá námořnictva k 31. prosinci 1936 přesáhnout následující povolené limity (definované v imperiálních tunách standardního výtlaku):

typ: USA Spojené království Japonsko Francie Itálie
bitevní lodě a bitevní křižníky 525 000 525 000 315 000 175 000 175 000
letadlové lodě 135 000 135 000 81 000 60 000 60 000
těžké křižníky 180 000 146 000 108 400 Odmítla podepsat Odmítla podepsat
lehké křižníky 143 000 192 000 100 400
torpédoborce 150 000 150 000 105 500
ponorky 52 700 52 700 52 700

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • JORDAN, John. Warships After Washington: The Development of the Five Major Fleets 1922-1930. Barnsley: Seaforth Publishing, 2011. ISBN 978-1-84832-117-5. (anglicky) 
  • JORDAN, John. Warships After London. Annapolis: Naval Institute Press, 2020. ISBN 978-1-68247-610-9. (anglicky) 

Externí odkazy editovat