Lomikámen trsnatý

druh rostliny

Lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea) je druh rostliny z čeledi lomikamenovité. Je to vytrvalá trsnatá bylina s přízemními růžicemi dlanitě členěných listů a bílými nebo zelenavými květy na nevětvených lodyhách. Vyskytuje se v izolovaných areálech ve střední, západní a severní Evropě. V České republice roste ve dvou poddruzích, z nichž jeden je endemický. Poměrně často se pěstuje v různých kultivarech a křížencích jako zahradní trvalka a skalnička.

Jak číst taxoboxLomikámen trsnatý
alternativní popis obrázku chybí
Lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea)
Vědecká klasifikace
Říšerostliny (Plantae)
Podříšecévnaté rostliny (Tracheobionta)
Odděleníkrytosemenné (Magnoliophyta)
Třídavyšší dvouděložné (Rosopsida)
Řádlomikamenotvaré (Saxifragales)
Čeleďlomikamenovité (Saxifragaceae)
Rodlomikámen (Saxifraga)
Binomické jméno
Saxifraga rosacea
Moench, 1794
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Popis editovat

Lomikámen trsnatý je vytrvalá, trsnatě rostoucí bylina s plazivým větveným oddenkem. Odění se skládá z jednoduchých a/nebo žláznatých chlupů. Květonosné lodyhy jsou nevětvené a vyrůstají z přízemních listových růžic. Listy jsou přisedlé, poněkud dužnaté. Na přízemních růžicích a sterilních výhonech jsou v obrysu kopisťovité a hluboce členěné ve 3 až 5 úkrojků. Horní nebo někdy i všechny lodyžní listy jsou celistvé, úzce kopinaté. Květy jsou pravidelné, oboupohlavné. Kalich je srostlý asi do 1/3 až 1/2, s trojúhelníkovitými cípy, hustě pokrytý stopkatými žlázkami. Cípy na vrcholu většinou vybíhají v chrupavčitou špičku. Korunní lístky jsou eliptické, 6 až 10 mm dlouhé, u přírodních populací bílé nebo nazelenalé, u pěstovaných rostlin i růžové či červené. Tyčinky dosahují asi 1/4 až 1/3 délky korunních lístků. Semeník je téměř spodní, na vrcholu nesoucí široký, plochý žláznatý terč obklopující stylodia. Plodem je vejcovitá až téměř kulovitá, asi 6 až 8 mm dlouhá tobolka, nesoucí vzpřímená vytrvalá stylodia a podepřená vytrvalým kalichem. Obsahuje černohnědá, eliptická, jen 0,6 až 0,7 mm dlouhá semena s bradavčitým povrchem.[1]

Květy jsou opylovány hmyzem. Samoopylení je zabráněno protandrií a bez účasti opylovačů dozrává jen málo semen. V kontinentální Evropě kvete od dubna do června, na Islandu naproti tomu až v červenci a srpnu.[2]

Rozšíření a taxonomie editovat

Druh se vyskytuje výhradně v Evropě. Jeho areál je omezen na Českou republiku, Německo, Polsko, Island, Irsko, Francii, Belgii a Faerské ostrovy.[3] Vyhledává reliktní stanoviště s malou konkurencí jiných rostlin, jako jsou suťoviska nebo skalní biotopy.[2]

Druh je dosti proměnlivý. Bývají rozlišovány rozlišovány 4 poddruhy, v minulosti někdy hodnocené i na úrovni samostatných druhů. Nominátní poddruh, lomikámen trsnatý pravý (Saxifraga rosacea subsp. rosacea), se vyznačuje širšími listovými laloky, které jsou na vrcholu tupé, špičaté nebo krátce mukronátní, se žláznatými i nežláznatými chlupy. Rostliny jsou oktoploidní. Taxon je rozšířen v západním a severozápadním Irsku, Islandu, Faerských ostrovech, východní a severovýchodní Francii a Německu a druhotně i ve Skandinávii. Do České republiky nezasahuje.[2][3]Lomikámen trsnatý křehký (Saxifraga rosacea subsp. sponhemica) se vyznačuje užšími, široce čárkovitými, dlouze zašpičatělými úkrojky listů, s malým množstvím převážně nežláznatých chlupů, a většími korunními lístky (7-10 mm dl.). Rostliny jsou hexaploidní. Jedná se o středoevropský poddruh, jehož areál se skládá z reliktních izolovaných arel v České republice a nejjižnějším Polsku, v oblasti od belgických Arden po západoněmecké pohoří Hunsrück, a ve východofrancouzském pohoří Jura.[2][4] V České republice se vyskytuje pouze roztroušeně na bazaltových suťových svazích v oblasti Českého středohoří a ve skalnatých kaňonech některých řek ve středních Čechách a na jz. Moravě. Několik lokalit je i v západních Čechách. Moravské lokality představují nejvýchodnější výskyt druhu.[1][5]Lomikámen trsnatý vlnatý (Saxifraga rosacea subsp. steinmannii) má nízký, kompaktní vzrůst, huňaté listy s kratšími úkrojky a drobnější květy než předešlý poddruh. Je to endemit České republiky, rozšířený výhradně v severních Čechách v údolí Labe u Ústí nad Labem a v údolí Jizery u Semil.[1] Čtvrtý poddruh, Saxifraga rosacea subsp. hartii, je endemit ostrova Arranmore u severozápadního pobřeží Irska. Rostliny jsou celkově robustnější než nominátní poddruh, se všemi chlupy žláznatými a kratšími než 0,5 mm.[6]

Ohrožení a ochrana editovat

Druh náleží v České republice mezi ohrožené druhy a je chráněn zákonem. V prováděcí vyhlášce je uveden pod synonymním názvem lomikámen růžicovitý (Saxifraga decipiens).[7] Lomikámen trsnatý vlnatý je v červeném seznamu cévnatých rostlin ČR veden v kategorii kriticky ohrožené (C1r), lomikámen trsnatý křehký v kategorii silně ohrožené (C2).[8]

 
Růžovokvětý kultivar lomikamene trsnatého

Význam editovat

Lomikámen trsnatý je hojně pěstován jako okrasná trvalka na skalkách, v zahradách, hřbitovech a podobně. Je ceněn pro jemný vzhled a kompaktní vzrůst. Bývá pěstován v pestré škále různých kultivarů a hybridů, které mohou mít i růžové nebo červené květy.[1]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. a b c d SLAVÍK, Bohumil (editor). Květena České republiky 3. Praha: Academia, 1992. ISBN 80-200-1090-4. 
  2. a b c d DECANTER, Lucile et al. Ecological niche differences between two polyploid cytotypes of Saxifraga rosacea. American Journal of Botany. 2020, čís. 107(3). 
  3. a b Plants of the world online [online]. Royal Botanic Gardens, Kew. Dostupné online. (anglicky) 
  4. WALISCH, Tania J. et al. Genetic structure of Saxifraga rosacea subsp. sponhemica, a rare endemic rock plant of Central Europe. Plant Systematics and Evolution. 2015, čís. 301. 
  5. DRÁBKOVÁ, Lenka. The occurence of Saxifraga rosacea Moench subsp. sponhemica (C. C. Gmelin) D. A. Webb on scree slopes in the Czech Republic. Acta Universitatis Purkynianae. 2000, čís. 4. 
  6. STACE, Clive A. New flora of British Isles. Third edition.. [s.l.]: Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0-521-70772-5. (anglicky) 
  7. 395/1992 Sb. Vyhláška MŽP ČR ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. [s.l.]: MŽP, 1992. 
  8. GRULICH, Vít. Red list of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. Preslia. 2012, čís. 84. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat