Live Action

je americká nezisková pro-life organizace, kterou v patnácti letech založila studentka Lila Rose

Live Action je americká nezisková pro-life organizace, kterou v patnácti letech založila studentka Lila Rose. Hlavním cílem organizace je propagace pro-life myšlenek mezi mládeží za pomoci využití moderních komunikačních a internetových technologií. Proslavilo ji její odhalování nezákonných praktik na interrupčních klinikách Planned Parenthood (Mona Lisa Project).

Mona Lisa ProjectEditovat

Ve světě organizaci proslavil především Mona Lisa Project, jehož cílem je opatřit důkazy a informace o porušování zákonů na interrupčních klinikách Planned Parenthood. Pomocí provokace a skryté kamery se jí v roce 2008 podařilo na několika klinikách natočit záběry pracovníků kliniky, kteří radí klientce, jakým způsobem zfalšovat údaje v dotaznících, aby se interrupce „obešla“ bez povinného souhlasu rodičů u nezletilé uchazečky, jak lhát o otci dítěte, aby klinika nemusela upozornit úřady na sexuální zneužívání, a jak klientku ujišťují, že úřadům nebudou nic hlásit, i když to díky její předchozí neopatrnosti vědí a podle zákona to hlásit musí.

Nápad za pomoci provokace odhalovat porušování zákonů na interrupčních klinikách je starší než Live Action, nové jsou však metody a použití. Dřívější pokusy (především akce Marka Crutchera a jeho skupiny Life Dynamics) se omezovaly na použití telefonů a jejich výsledky byly omezené jak co do získaného materiálu, tak i jeho využitelnosti.[1] Materiál získaný skrytou kamerou je atraktivnější, navíc Live Action se nemusí spoléhat na neochotná média, když k šíření a komentování materiálů využívá možností internetu: e-maily, rostoucí blogosféru, facebook, twitter a youtube.

Sestříhaná videa jsou vyvěšována na internetu, především na youtube, kompletní záznamy jsou předávány místním autoritám v oblasti vyšetřování trestných činů a udělování dotací. Následkem akcí Live Action přišla Planned Parenthood o dotace a kontrakty se státem ve výši přesahující milion dolarů a hrozí jí ztráta dalších. Dosavad největšími ztrátami jsou zrušení kontraktu ve výši 721 tisíc dolarů se státem Tennessee a kontraktu ve výši 300 tisíc dolarů od Orange county v Kalifornii.[1] Někteří její pracovníci navíc čelí policejnímu vyšetřování pro podezření z krytí sexuálního zneužívání a obcházení zákonů.

V únoru 2010 vyústilo vyšetřování iniciované jedním z videí Live Action v uvalení ročního podmínečného režimu na interrupční kliniku Planned Parenthood v Birminghamu pro provádění interrupcí u nezletilých dívek bez povinného řádného ověření vědomí a souhlasu zákonných zástupců a pro nehlášení podezření na sexuální zneužívání nezletilých úřadům.[2]

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat

ReferenceEditovat