Literární cena Josefa Hlávky

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu (do roku 2011 Literární cena Josefa Hlávky) je české ocenění pro nejlepší publikace v oblasti vědecké literatury.

Je každoročně udělována Nadací Českého literárního fondu a Nadáním Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových za původní vědeckou monografii, která byla vydána v České republice v předchozím kalendářním roce. Výběr knižního titulu k ocenění provádí Výbor sekce pro vědeckou a odbornou literaturu Nadace Českého literárního fondu za účasti pověřeného člena správní rady Nadání. Cena se uděluje v kategoriích:

 • vědy společenské
 • vědy o neživé přírodě
 • vědy o živé přírodě
 • vědy lékařské

LaureátiEditovat

2018Editovat

 • Vědy společenské: Dagmar Hájková, Pavel Horák za knihu Republika československá, NLN, Praha, 2018, ISBN 978-80-7422-643-4
 • Vědy o neživé přírodě: Michal Křížek za knihu Abelova cena, Academia, Praha, 2018, ISBN 978-80-200-2842-6
 • Vědy o živé přírodě: Oldřich Eliška za knihu Lymfologie, Galén, Praha, 2018, ISBN 978-80-7492-387-6
 • Vědy lékařské: Jarmila Drábková a Soňa Hájková za knihu Následná intenzivní péče, Mladá fronta, Praha, 2018, ISBN 978-80-204-4470-7

2017Editovat

 • Vědy společenské: Michal Macháček za knihu Gustáv Husák, Vyšehrad, Praha, 2017, ISBN 978-80-7429-388-7
 • Vědy o neživé přírodě: Petr Zajíček na knihu Moravský kras v ponorné řece času, Academia, Praha, 2017, ISBN 978-80-200-2723-8
 • Vědy o živé přírodě: Hana Čížková, Libuše Vlasáková a Jan Květ na knihu Mokřady, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 2017, ISBN 978-80-7394-658-6
 • Vědy lékařské: Miloš Táborský, Josef Kautzner, Aleš Linhart za knihu Kardiologie, Mladá fronta, Praha, 2017, ISBN 978-80-204-4434-9

2016Editovat

 • Vědy společenské: Martin Mádl, Radka Heisslerová, Michaela Šeferisová Loudová, Štěpán Vácha a kol., Benediktini I. a II., Academia Praha 2017, ISBN 978-80-200-2621-7
 • Vědy o neživé přírodě: Zdeněk Kolíbal a kol., Roboty a robotizované výrobní technologie, Akademické nakladatelství VUTIUM 2016, ISBN 9788021448285
 • Vědy o živé přírodě: neuděleno
 • Vědy lékařské: Ladislav Bařinka, Plastická a rekonstrukční chirurgie, Nakladatelství Masarykovy univerzity, Brno 2016, ISBN 978-80-210-7338-8

2015Editovat

2014Editovat

2013Editovat

2012Editovat

 • Vědy společenské: František Šmahel a Lenka Bobková, Lucemburkové – Česká koruna uprostřed Evropy
 • Vědy lékařské: Ivan Landor, Pavel Vavřík, Jiří Gallo a Antonín Sosna, Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu
 • Vědy o neživé přírodě: Šárka Voráčová a kolektiv, Atlas geometrie – Geometrie krásná a užitečná
 • Vědy o živé přírodě: Jan Holec, Antonín Bielich, Miroslav Beran Přehled hub střední Evropy

2011Editovat

 • Vědy společenské: Petr Charvát, Zrození státu. Prvotní civilizace Starého světa
 • Vědy o neživé přírodě: Petr Pokorný, Neklidné časy. Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí
 • Vědy o živé přírodě: Lubomír Nátr, Příroda nebo člověk? Služby ekosystémů

2010Editovat

 • Vědy společenské: Jana Hubková, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky
 • Vědy o neživé přírodě: Ivan Pelant, Jan Valenta, Luminiscenční spektroskopie II. Nanostruktury, elektroluminiscence, stimulovaná emise
 • Vědy lékařské: Daniel Nalos, Dušan Mach a kolektiv, Periferní nervové blokády pro klinickou praxi včetně ultrazvukového navádění

2009Editovat

 • Vědy společenské: Petr Sommer, Dušan Třeštík, Josef Žemlička a kolektiv, Přemyslovci Budování českého státu
 • Vědy o neživé přírodě: Michal Křížek, Lawrenc Somer, Alena Šolcová, Kouzlo čísel Od velkých objevů k aplikacím
 • Vědy o živé přírodě: Václav Smrček, Vítězslav Kuželka, Ctibor Povýšil, Atlas chorob na kostních preparátech Horní a dolní končetiny
 • Vědy lékařské: Václav Vysočil, Osteoporóza a ostatní nejčastější metabolická onemocnění skeletu

2008Editovat

 • Vědy společenské: Pavel Janoušek a kolektiv, Dějiny české literatury 1945 1989 I. – IV. díl
 • Vědy o neživé přírodě: Tomáš Cipra, Finanční ekonometrie
 • Vědy lékařské: Pavel Petrovický a kolektiv, Klinická neuroanatomie CNS s aplikovanou neurologií a neurochirurgií

2007Editovat

 • Vědy společenské: Martin Nejedlý, Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků
 • Vědy o živé přírodě: neudělena
 • Vědy o neživé přírodě: Daniela Řezáčová, Petr Novák, Marek Kašpar, Martin Setvák, Fyzika oblaků a srážek

2006Editovat

2005Editovat

2004Editovat

2003Editovat

2002Editovat

2001Editovat

2000Editovat

1999Editovat

 • Vědy společenské: Vojtěch Lahoda a kol., Dějiny českého výtvarného umění
 • Vědy o živé přírodě: Z. Neuhausová a kol., Mapa potenciální přirozené vegetace
 • Vědy lékařské: J. Dvořáček a kol., Urologie I - III

1998Editovat

1997Editovat

1996Editovat

1995Editovat

Externí odkazyEditovat