Linka důvěry nebo krizová linka je pracoviště pro telefonickou anonymní pomoc v naléhavých krizových situacích. Bezplatnou službu poskytují jak státní, tak neziskové organizace, některé i po internetu, buď v určitých hodinách, nebo i nonstop. Poradu poskytují odborníci (psychologové, lékaři) i vyškolení laici, kteří volajícího vyslechnou, poradí a mohou ho také odkázat na další instituce. Některé linky důvěry mají bezplatná volací čísla (800 ...) a pokud je určitá linka v dané chvíli uzavřená, odkáže automat volajícího na nejbližší službu nonstop. Pro zachování anonymity se telefonické rozhovory nenahrávají a instituce nezjišťují telefonní čísla volajících.

Lebanonská linka bezpečí

Historie editovat

Linky důvěry původně vznikaly s posláním předcházet sebevraždám. Během času se ale ukázalo, že mohou účinně pomáhat v daleko širším okruhu krizových situací. Na území dnešní ČR vznikla první linka důvěry v roce 1964, a to jako služba psychiatrické kliniky Ke Karlovu v Praze. Velký rozvoj začal po roce 1990, kdy začaly podobné služby nabízet i občanská a církevní zařízení a kdy se některé linky specializovaly například na služby pro mládež, pro děti a jiné ohrožené skupiny. Roku 1995 vznikla Česká asociace pracovníků linek důvěry (ČAPLD), která sdružuje asi 35 linek důvěry. Linky důvěry jsou považovány za telemedicínské komunikace mezi pacientem a lékařem, resp. psychologem či zdravotnickým pracovníkem.

Nejčastější problémy editovat

Na linky důvěry se lidé nejčastěji obracejí s osobními, partnerskými a rodinnými krizemi, s problémy závislosti a sociální patologie, se zdravotními, sociálními a právními otázkami i v situacích šoku a ohrožení.[1]

Odkazy editovat

Reference editovat

Literatura editovat

  • Knoppová, D. Telefonická krizová intervence. Praha: Remedium, 1997. 303 s.
  • Špaténková, N. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004, 200 s. ISBN 80-247-0586-9
  • Vodáčková, D. Krizová intervence. Praha: Portál, 2002. 542 s. ISBN 80-7178-214-9
  • Středa, L., Hána, K. eHealth a telemedicína : Učebnice pro vysoké školy. Praha: Grada, 2016. 160 s. ISBN 978-80-247-5764-3

Související články editovat

Externí odkazy editovat