Linie následnictví monackého trůnu

seznam na projektech Wikimedia

Následnictví monackého trůnu probíhá podle principu kognatické primogenitury, tj. trůn dědí nejstarší syn knížete, popř. vnuk, poté mladší synové či vnuci a poté starší dcera, její potomci a poté mladší dcery a jejich potomci, přednost má starší linie před mladší.

Monacká knížecí rodina
Monacká knížecí rodina
Politika Monaka
Politika Monaka

Do roku 2002, kdy byla změněna ústava, mohl trůn přecházet pouze v přímé linii na potomky posledního knížete, tudíž by princezna Caroline nebo její potomci ztratili právo na trůn, když nastoupil na trůn Albert II. Pokud by poté Albert II. zemřel bez legitimních či adoptovaných potomků a následníků, Monacké knížectví by ztratilo suverenitu a stalo by se protektorátem Francie jako Stát Monako. Nová ústava tyto možnosti zavrhla a trůn tak mohou zdědit princezny Caroline a Stefanie a jejich potomci.

Pokud Albert II. zemře či abdikuje a na trůn nastoupí jeho potomci, ztratí jak Caroline tak Stefanie včetně jejich potomků právo na trůn.

Současná linie následnictvíEditovat

Následující přehled nástupnictví monackého trůnu je platný k prosinci 2015.

Související článkyEditovat