Lineární přenos energie

fyzikální veličina popisující hustotu předávání energie prostředí ionizujícím zářením

Lineární přenos energie (LET) je fyzikální veličina popisující hustotu předávání energie prostředí ionizujícím zářením. Používá se pro popis vlastností ionizujícího záření v dozimetrii.

LET je definován pouze pro nabité částice a to jako poměr:

přitom tu je vzdálenost, kterou částice prošla, a energie, kterou po této dráze předala prostředí pomocí nepružných srážek doprovázených přenosem energie nižším jak .

LET představuje přechodovou veličinu mezi dozimetrií a mikrodozimetrií. Zároveň je to nestochastická veličina jako třeba dávka, na druhé straně ale díky omezení předávané energie zohledňuje lokální depozici energie - čím nižší je , tím blíže k místu primární interakce je energie nakonec deponována.

Při je LET číselně roven brzdné schopnosti nabité částice pro nepružné srážky.

Koncept LET byl zaveden v padesátých letech 20. století.

LiteraturaEditovat

  • ICRU report 36, 1983
  • Principy a praxe radiační ochrany, editor Vladislav Klener. Azin CZ, Praha, 2000