Otevřít hlavní menu

Letopisy hradišťsko-opatovické (latinsky Annales Gradicenses-Opatovicenses) jsou latinsky psané letopisné dílo neznámého mnicha benediktinského kláštera v Opatovicích nad Labem. Obsahuje záznamy o událostech od začátku letopočtu do roku 1163. Přesné datum vzniku Letopisů není známo, ale pravděpodobně byly sepsány nedlouho před rokem 1167. Název díla odkazuje k opatovickému klášteru a ke klášteru hradišťskému, kde vznikl nedochovaný základ Letopisů napsaný ve 40. letech 12. století. Tento základ vychází z díla německého kronikáře Ekkeharta, z Kosmovy kroniky a z děl Kosmových pokračovatelů. Hlavní linií Letopisů jsou události spojené s oběma kláštery, psané často subjektivní formou s přídechem moravského vlastenectví. Jako první v českém dějepisectví přináší zprávu o působení Cyrila a Metoděje. Dochován je pouze nedokonalý opis z 12. století.

LiteraturaEditovat

  • Skutil, Jan. Anály hradišťsko-opatovické. In: Vlastivědný věstník moravský. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost 48, č. 4, (1996,) s. 433-435.
  • Šrámek, Josef. Letopisy Hradišťsko-opatovické a jejich místo v kulturních dějinách přemyslovského věku. Chrudimské vlastivědné listy 20, č. 3, (2011), s. 12-14.
  • Šrámek, Josef. Zamyšlení nad stránkami análů hradišťsko-opatovických. Poznámka na okraj jedné středověké památky ve světle současného bádání. In: Vlastivědný věstník moravský. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost 63, č. 4, (2011), s. 305-314.
  • Wihoda, Martin. Anály hradišťsko-opatovické nebo První moravská kronika? Po stopách nekosmovského pojetí českých dějin. In: Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek : sborník z konference Češi nebo Moravané? K vývoji národního vědomí na Moravě, konané dne 28. 2. 2001 v Brně / Brno : Matice moravská, 2001 s. 25-32.

EdiceEditovat