Lenka Bobková

česká historička

Lenka Bobková (* 8. ledna 1947, Červený Kostelec)[1] je česká historička působící na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se především na dějiny vedlejších zemí Koruny české ve 14.–16. století. Zabývá se také regionálními dějinami severních Čech a vládou Jana Lucemburského a Karla IV.

prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., dr. h. c.
Narození8. ledna 1947 (77 let)
Červený Kostelec
Alma materUniverzita Karlova
Povoláníhistorička a vysokoškolská učitelka
ZaměstnavatelFilozofická fakulta Univerzity Karlovy
Oceněníčestný doktor
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Život editovat

Po studiu na střední škole v Liberci absolvovala studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (obor historie – český jazyk a literatura). Diplomovou práci na téma České državy v Horní Falci za vlády Karla IV. vypracovala pod vedením Františka Kavky a obhájila ji v roce 1970. Po studiu pracovala jako středoškolská učitelka a od roku 1973 byla zaměstnána jako odborná pracovnice v oblastní galerii v Liberci. V roce 1974 získala titul PhDr. a od roku 1979 pracovala jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. V roce 1991 dokončila aspiranturu obhajobou práce Územní politika prvých Lucemburků na českém trůně a získala titul CSc. V roce 1991 byla také zvolena proděkankou Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (do roku 1993). V roce 1992 se habilitovala v oboru československé dějiny. Od roku 1993 pracuje v Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zároveň v letech 19992003 působila také jako vědecká pracovnice Historického ústavu Akademie věd ČR. V roce 2005 byla jmenována profesorkou českých a československých dějin. V letech 20002006 působila jako zástupkyně ředitele Ústavu českých dějin FF UK, v letech 20102016 pak jako vedoucí Semináře středověkých dějin téhož ústavu. V roce 2009 obdržela čestný doktorát Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V letech 20092016 zastávala také pozici předsedkyně redakční rady časopisu Historie – Otázky – Problémy,[2] který vydává Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Publikace editovat

 • Územní politika prvních Lucemburků na českém trůně. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1993. 318 s. ISBN 80-7044-067-8.
 • Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621–1639. Praha : Scriptorium, 1999. 228 s. ISBN 80-86197-05-0.
 • Středověké Ústí nad Labem ve světle královských listin. Ústí nad Labem : MIM, 1999. 37 s. ISBN 80-238-3880-6. (spoluautorka Kateřina Bobková)
 • Velké dějiny zemí Koruny české IV.a 1310–1402. 692 s. ISBN 80-7185-501-4. Praha; Litomyšl : Paseka, 2003.
 • Velké dějiny zemí Koruny české IV.b 1310–1402. 581 s. ISBN 80-7185-551-0. Praha; Litomyšl : Paseka, 2003. (spoluautorka Milena Bartlová)
 • Arnošt z Pardubic (1297-1364) : osobnost - okruh - dědictví = postać - środowisko - dziedzictwo. Praha : Univerzita Karlova ; Pardubice : Univerzita Pardubice ; Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2005. 279 s. ISBN 80-7308-107-5. ISBN 80-7194-822-5. (spoluautoři Ryszard Gładkiewicz, Petr Vorel)
 • 7. 4. 1348 – ustavení Koruny království českého : český stát Karla IV. Praha : Havran, 2006. 163 s. ISBN 80-86515-61-3.
 • Horní a Dolní Lužice. Praha : Libri, 2008. 232 s. ISBN 978-80-7277-382-4. (spoluautoři Luděk Březina, Jan Zdichynec, Zuzana Bláhová)
 • Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české. Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s Ústavem českých dějin FF UK v Praze, Opava 2009, ISBN 978-80-7248-563-5. (spoluautoři Martin Čapský, Irena Korbelářová)
 • Česká koruna na rozcestí. K dějinám Horní a Dolní Lužice a Dolního Slezska na přelomu středověku a raného novověku (1437–1526), Casablanca, Praha 2010, ISBN 978-80-87292-10-5. (s kolektivem)
 • Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2012, ISBN 978-80-7422-093-7 (spoluautorka, spolueditorka publikace)
 • Jan Lucemburský : otec slavného syna. Praha : Vyšehrad, 2018. 581 s. ISBN 978-80-7429-342-9.

Studie (výběr) editovat

 • Nordbayern in den territorialen Plänen Karls IV., In: Verhandlungen des historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 131, 1991, s. 281–286
 • Listiny Jana Lucemburského a Karla IV. v kapitulním archivu v Budyšíně, In: Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. Dr. Zdeňky Hledíkové, Scriptorium, Praha 1998, s. 71–83, ISBN 80-86197-00-X
 • Rezidenční představy rytířů ze Salhausenu v severozápadních Čechách, In: Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, Opera historica 7, České Budějovice 1999, s. 251–273, ISBN 80-7040-331-4
 • Česko-míšeňská hranice na přelomu 14. a 15. stol. aneb Donínská válka, In: Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi, Libri, Praha 2003, s. 258–270, ISBN 80-7277-223-6
 • František Kavka, historik a učitel, In: Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám, Paseka, Praha 2005, s. 9–12, ISBN 80-7185-773-4 (zároveň editorka sborníku)
 • Markrabství braniborské v rukou Lucemburků, In: Korunní země v dějinách českého státu. Sborník příspěvků přednesených na kolokviu pořádaném ve dnech 12. a 13. května 2004 v Clam-Gallasově paláci v Praze, Albis international pro Ústav českých dějin FF UK Praha, Ústí nad Labem 2005, s. 159–190, ISBN 80-86971-07-4 (zároveň editorka publikace)
 • Arnošt z Pardubic, přední diplomat Karla IV., In: Arnošt z Pardubic (1297–1364). Osobnost – okruh – dědictví, sborník z konference, Pardubice a Kladsko 22.–24. 9. 2004, Uniwersytet Wrocławski – Univerzita Karlova – Univerzita Pardubice 2005, s. 43–58, ISBN 80-7194-822-5
 • Zhořelecký dvůr a rezidence vévody Jana, In: Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kultura dvorské společnosti, Mediaevalia Historica Bohemica 2008, s. 197–214, ISBN 978-80-7286-134-7
 • Norimberk, město Karla IV., In: Ztracená blízkost. Praha – Norimberk v proměnách staletí, Scriptorium, Documenta Pragensia 29, Praha 2010, s. 15–23, ISBN 978-80-86852-35-5

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. Profil v databázi Národních autorit ČR. [cit. 2. 10. 2021]
 2. Historie-otázky-problémy | ústav českých dějin. ucd.ff.cuni.cz [online]. [cit. 2016-09-21]. Dostupné online. 

Literatura editovat

 • Kdo je kdo = Who is who : osobnosti české současnosti : 5000 životopisů / (Michael Třeštík editor). 5. vyd. Praha: Agentura Kdo je kdo, 2005. 775 s. ISBN 80-902586-9-7. S. 48. 
 • PÁNEK, Jaroslav; VOREL, Petr, a kol. Lexikon současných českých historiků. Praha ; Pardubice: Historický ústav Akademie věd České republiky ; Sdružení historiků České republiky (Historický klub) ; Východočeské muzeum, 1999. 373 s. ISBN 80-85268-84-1. S. 37. 
 • TOMEŠ, Josef, a kol. Český biografický slovník XX. století : I. díl : A–J. Praha ; Litomyšl: Paseka ; Petr Meissner, 1999. 634 s. ISBN 80-7185-245-7. S. 109. 
 • Ve znamení zemí Koruny české : sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc. / sestavili Luděk Březina, Jana Konvičná a Jan Zdichynec. Praha : Casablanca, 2006. 684 s. ISBN 80-903756-1-8.

Externí odkazy editovat