Lemmatizace je určení lemmatu (základního slovního tvaru) k ohýbanému slovnímu tvaru. Lemmatizátor je nástroj (např. počítačový program), který vytvoří (vyhledá v databázi) k určitému tvaru slova základní tvar, tzv. lemma.[1] Doplňkovou funkcí lemmatizátoru jsou informace o mluvnických kategoriích (např. jmenných a slovesných) k danému tvaru.[pozn. 1] Např. pro tvar „barvě“ lemmatizátor vrátí tvar „barva“, případně doplňkovou informaci podstatné jméno, ženský rod, jednotné číslo, 3./6. pád.

Lemmatizace se např. využívá se pro vyhledávání ve fulltextových databázích. Pro fulltextové vyhledávání se ovšem využívají i podobně strukturovaná data sloužící k automatické kontrole pravopisu (např. slovníky pro hunspell).[3]

Využití lemmatizace editovat

 1. Fulltextové vyhledávání: např. pro zadanou frázi „sběrný dvůr“ se vyhledají i dokumenty obsahující tato slova v jiných pádech a číslech (sběrné dvory, umístění sběrných dvorů).[4]
 2. Korpusová lingvistika: informace z morfologického analyzátoru se využívá při značkování korpusů.[5] Lemmatizaci využívá software QUITA (Quantitative Index Text Analyzer), který dokáže posuzovat a analyzovat rozsáhlé texty, např. bohatost slovní zásoby a další lingvistické ukazatele.[6]
 3. Dalším nástrojem využívající lemmatizaci je latentní sémantická analýza (LSA). „Latentní sémantická analýza je technika, která zobrazuje dokumenty a dotazy do prostoru latentních sémantických dimenzí, přičemž slova, která jsou sémanticky podobná (měřeno mírou souvýskytů v dokumentech) jsou zobrazována do stejných dimenzí a slova sémanticky odlišná do různých dimenzí.“[7] LSA pro každé slovo vytváří další dimenzi, dokumenty se tak mohou nacházet až v několika statisících dimenzí. Lemmatizace je zde vhodná z toho důvodu, aby počet slov zredukovala na minimum a to pomocí převedení všech slov na základní tvar. Tím se nevytváří různé dimenze pro stejná slova v jiném slovním tvaru. „Díky tomu mohou mít velkou sémantickou podobnost i dokumenty (případně dotaz a dokument), které spolu nesdílejí žádná slova.“[7]

Úskalí lemmatizátoru editovat

Některá slova jsou mnohoznačná (v češtině např. ženu, stát, tancích) a pokud lemmatizátor neposoudí nebo nemůže posoudit kontext, není schopen zvolit zamýšlený význam. Např. „Jeden z nejhodnotnějších zdrojů o maďarských tancích“ zpracuje takto: „Jeden/jíst z hodnotný zdroj o maďarský tank/tanec“.

Obtížným specifikem jsou taktéž víceslovná spojení, tj. vytváření lemmat i tam, kde to není možné, např. zdvořilá prosba Dovolíte? se nenachází v žádném z registrovaných významů slova dovolit, dále se může jednat o frazémy, např. nechat na holičkách, popř. se jedná o idiomy např. z někoho si vystřelit.[1]

Dostupné lemmatizátory pro češtinu editovat

Neúplný výčet podle bakalářské práce Lemmatizace češtiny:[6]

České lemmatizátory editovat

Zahraniční lemmatizátory editovat

Ostatní nástroje editovat

 • QUITA[19] (Quantitative Indicator Text Analyzer)
 • RDRPOSTagger[20] (Ripple Down Rules Part-Of-Speech Tagger) - Tagger založený na Ripple Down Rules

Poznámky editovat

 1. Tento proces (přiřazení morfologických kategorií) se – v technickém smyslu – nazývá morfologická analýza.[2]

Reference editovat

 1. a b CVRČEK, Václav; RICHTEROVÁ, Olga. Slovníček pojmů [online]. Český národní korpus [cit. 2016-06-21]. Kapitola Lemma. Dostupné online. 
 2. RUSÍNOVÁ, Zdenka; PETKEVIČ, Vladimír. Nový encyklopedický slovník češtiny. Příprava vydání Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Praha: NLN, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5. Heslo Morfologická analýza. 
 3. VLČEK, Lukáš. Elasticsearch: Vyhledáváme hezky česky (a taky slovensky). www.zdrojak.cz [online]. Zdroják.cz, 2013-09-04 [cit. 2018-06-19]. Dostupné online. 
 4. STROSSA, Petr. Český lemmatizátor Proč a hlavně jak? [online]. [cit. 2016-06-21]. Dostupné online.
 5. SEDLÁČEK, Radek. Morfologický analyzátor češtiny. Brno, 1999. 78 s. diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Vedoucí práce Pavel Rychlý. s. 2. Dostupné online.
 6. a b BYDŽOVSKÝ, Dominik. Lemmatizace češtiny. 2017. Bakalářská práce. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Vedoucí práce Mgr. Jiří Haviger, Ph.D.
 7. a b MATERNA, Jiří. Sémantická analýza textů [online]. 2011, ({3,4}) [cit. 2016-06-21]. Dostupné online a též zde.
 8. Ajka
 9. Majka
 10. Morče
 11. MorphoDiTa
 12. Czech HMM tagger
 13. Czech "Free" Morphology
 14. Morfo
 15. Cistern
 16. Lemming
 17. Marmot
 18. LemmaGen. lemmatise.ijs.si [online]. [cit. 2017-05-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-06-06. 
 19. QUITA
 20. RDRPOSTagger