Pojem Lebesgueův bod zobecňuje v matematické analýze vlastnost spojitých funkcí, že jejich integrál přes malou kouli dělený objemem této koule se pro dostatečně malé poloměry blíží k hodnotě funkce ve středu koule.

Definice

editovat

Bod   je Lebesgueův bod funkce  , právě když

 .

Věta o Lebesgueových bodech

editovat

Buď  . Pak skoro všechny body   jsou Lebesgueovy body funkce  .

Související články

editovat