Learning Management System

systém pro řízení a podporu výuky

Learning Management System je systém pro řízení výuky, tedy aplikace řešící administrativu a organizaci výuky.

Aplikace, které v sobě integrují zpravidla nejrůznější on-line nástroje pro komunikaci a řízení studia (nástěnka, diskusní fórum, chat, tabule, evidence ad.) a zároveň zpřístupňují studentům učební materiály či výukový obsah on-line nebo i off-line. LMS aplikací je řada – od těch jednoduchých přes nejrůznější LMS z akademické sféry až po rozsáhlé a složité komerční aplikace (Adobe Connect, Fronter, Blackboard, iTutor). Řada LMS je šířených i jako free nebo open source software (například Moodle nebo v Česku vyvíjená iTřída).

Zajímavou alternativou serverově orientovaných LMS jsou i P2P e-learningové aplikace.

Za běžné funkce systémů řízeného vzdělávání můžeme považovat následující moduly:

  • Evidence a správa žáků
  • Evidence a správa kurzů
  • Katalog výukových kurzů a objektů
  • Správa studijních plánů
  • Evidence hodnocení žáků
  • Testování a přezkušování žáků
  • Správa přístupových práv
  • Komunikační nástroje
  • Autorské nástroje k vytváření výukových kurzů a objektů
  • Úložiště výukového obsahu

Pro všechny tyto funkce je důležitý požadavek na jejich přenositelnost a standardizaci. LMS by měl být otevřený a schopný například snadno a rychle začlenit výukový obsah, vytvořený například před zavedením LMS. Mezi standardizované formáty výukových jednotek patří např. SCORM, AICC, IMSCC, IEEE a Ariadne.

Související články editovat