Lazar je biblické mužské jméno. Původní hebrejská forma je אֶלְעָזָר (Elʿazar, „Bůh pomohl“). Do evropských jazyků se dostává přes řečtinu (Eleazaros či Lazaros), případně v latinizované formě Lazarus.

Lazar
mužské jméno
Svátek 17. prosince
Původ hebrejský
Četnost v Česku 7
Pořadí podle četnosti 4380
Podle údajů z roku 2016
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti

Lazar v BibliEditovat

Nový zákon popisuje dvě osoby tohoto jména:

Žebrák LazarEditovat

Žebrák Lazar vystupuje jako jedna ze dvou hlavních postav Ježíšova podobenství zaznamenaného (Podobenství o boháči a Lazarovi Lk 16,19–31): I když na zemi je Lazar nejchudší z chudých, může po smrti být posazen ke stolu nebeské hostiny, zatímco pyšný boháč trpí žízní. Příběh tedy naznačuje, že Bůh nesoudí podle měřítek úspěšnosti v pozemském životě.

 
Vzkříšení Lazara od Juana de Flandes, kolem r. 1500.

Lazar z BetánieEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Lazar z Betánie.

Lazar z Betánie, bratr Marie a Marty, zvaný též svatý Lazar, byl podle Jan 11,41–44 Ježíšův přítel. Onemocněl a zemřel. Když se čtyři dny po smrti k jeho hrobu dostavil Ježíš, zázračně ho vzkřísil z mrtvých. V kompozici Janova evangelia představuje scéna vzkříšení Lazara vrcholný bod Ježíšova pozemského působení těsně před jeho zatčením a popravou a má čtenáře připravit na vlastní Kristovo zmrtvýchvstání. Ježíš před zázrakem vysvětluje Lazarově sestře Martě: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“ (11, 25n – citováno dle Českého ekumenického překladu bible)

Svatý Lazar je proto spojován s nemocí a uzdravením (byly po něm často pojmenovávány špitály). Ve výtvarném umění bývá zobrazována scéna jeho vzkříšení, kdy Lazar ovázaný rubášem vychází z hrobové jeskyně. Svátek se slaví 17. prosince.

Jiní LazarovéEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat