Otevřít hlavní menu

Lanová dráha PodolíKavčí hory v Praze je předmětem záměru, který už několik let (před rokem 2009) prosazuje městská část Praha 4 a počítají s ním i městské orgány. V současné době (2009) se uvažuje o 200 m dlouhé pozemní lanové dráze, která by byla provozována v rámci systému MHD.

Historie záměruEditovat

V říjnu 2009 několik regionálních tiskovin oznámilo, že městská část Praha 4 prosazuje postavení lanovky již několik let a i město Praha s ní už několik let počítá.[1][2] Podle jedné z verzí původního návrhu mohlo jít o visutou lanovku, která by vedla ze Zlíchova přes Vltavu až k parku Družby na Kavčích horách.[1] Vedoucí odboru dopravy Útvaru rozvoje hlavního města Prahy Marek Zděradička v roce 2009 řekl, že lanovka má být dlouhá asi 200 metrů, povede z Podolí na Kavčí hory a v úvahu připadá nejspíš kolejová pozemní lanovka.[1][2] Trasa nemá zasahovat do přírodní památky Podolský profil.[2]

Výstavbu by mělo financovat město Praha.[1][2] Zahájení výstavby se v roce 2009 nepředpokládalo dříve než v roce 2012.[1] Pro lanovku není v roce 2009 vypracována žádná projektová dokumentace, jde spíše o územní rezervu pro dobu, kdy budou k dispozici finanční prostředky, ale není vyloučeno, že se plán nikdy nezrealizuje.[2]

V konceptu územního plánu hlavního města Prahy, zveřejněném k připomínkám v listopadu 2009, je vymezena lanová dráha Podolí – Kavčí hory, která by měla být součástí systému městské hromadné dopravy.[3]

Dolní stanice je v konceptu územního plánu zakreslena u Podolské ulice, u jihozápadního okraje areálu podolského plaveckého stadionu, trasa lanovky je vedena po jihozápadním okraji přírodní památky Podolský profil až k vyhlídkovému místu, které je vzdáleno asi 200 metrů jihovýchodně od dolní stanice. K dolní stanici lanovky je v tomto konceptu situován i navrhovaný most Zlíchov – Dvorce pro místní silniční dopravu, tramvaje a pěší.[4]

ReferenceEditovat

  1. a b c d e Hana Rojková: Nové lanovky mají odklad tři roky, Sedmička.cz, 30. 10. 2009
  2. a b c d e Jan Piroch: Město plánuje dvě nové lanovky, Pražský deník, 20. 10. 2009
  3. Koncept územního plánu hl. m. Prahy, závazná část, verze zveřejněná k diskusi od 2. listopadu 2009 s předpokladem platnosti asi od roku 2012, str. 67, kap. 6 Koncepce dopravní infrastruktury, 6.2.4 Lanové dráhy
  4. Koncept územního plánu hl. m. Prahy, výkres V4 – doprava, mapový list 5, verze zveřejněná k diskusi od 2. listopadu 2009 s předpokladem platnosti asi od roku 2012