Lagrangeova rovnice druhého druhu

Lagrangeova rovnice druhého druhu je efektivní nástroj analytické mechaniky na sestavování pohybových rovnic pro soustavy těles. Je založena na energetickém principu a lze ji použít pouze pro konzervativní soustavy.

RovniceEditovat

 

Popis veličinEditovat

  •   - kinetická energie
  •   - potenciální energie
  •   - disipativní energie (tlumení)
  •   - zobecněná souřadnice (např. vzdálenost nebo úhel)
  •   - (virtuální) práce vnějších sil
  •   - výkon vnějších silových účinků
  •   - vnější síla