Lékařská klinika

druh lékařského zařízení

Klinika je pracoviště s takovými parametry, jako mají společná pracoviště lékařské fakulty a fakultní nemocnice, tedy zpravidla lůžkové zařízení, které se podílí na pregraduální i postgraduální výuce, probíhá zde špičkový vědecký výzkum, odborná autorita je zajišťována docenty a profesory v příslušném oboru atd. Toto obecné vnímání podporují i právní předpisy, které hovoří o klinikách jako o společných pracovištích fakultní nemocnice a lékařské fakulty.