Alternativní medicína

(přesměrováno z Léčitelství)

Alternativní medicína, též alternativní a komplementární medicína, případně tradiční medicína nebo jen CAM (z anglického Complementary and Alternative Medicine) je široký a přesně nedefinovaný pojem, zahrnující různorodé metody a postupy, které se snaží dosáhnout léčebných účinků moderní či farmaceutické medicíny. Jejich společným znakem je, že tyto metody a postupy nejsou testovány na účinnost a bezpečnost způsobem, jaký je obvyklý v moderní medicíně, nebo v tomto testování selhaly. Mohou být postaveny na alternativních filozofických názorech, nebo na nepochopení či desinterpretaci poznatků moderní vědy (pseudověda). Alternativní medicínu nemusí provádět pouze klasický lékař věnující se souběžně i alternativní medicíně, ale také léčitel, který nemá moderní medicínské vzdělání[1] a který není právně odpovědný za poškození svého klienta. Přestože se pojem alternativní medicína nadále užívá, došlo ve dvou posledních desetiletích k terminologickému rozšíření a začalo se hovořit spíše o integrované, a nekonvenční a komplementární medicíně.[2]

Nekonvenční medicínaEditovat

Termín nekonvenční medicína (anglicky unconventional medicine) vyjadřuje, že dané léčebné postupy nejsou uznány jako lege artis medicínské postupy, že nebyly prověřeny podle pravidel klinického výzkumu, nejsou založené na důkazech. Nejsou považovány za standardní způsoby léčby, nepatří do objemu zákonem vymezené zdravotní péče hrazené zdravotními pojišťovnami či jinými subjekty předplacené péče. Ovšem situace se v jednotlivých zemích různí a obzvláště soukromé pojišťovny stále více zařazují některé nekonvenční služby do katalogu péče, protože je po těchto metodách poptávka. V tom jsou v postavení obdobném, jako např. doplňky stravy.

Komplementární medicínaEditovat

Termín komplementární medicína (anglicky complementary medicine) zdůrazňuje, že mnohé nekonvenční postupy nejsou nasazovány místo standardních, nýbrž že je doplňují a že mají podpořit účinek vědecké medicíny či mají na léčbu navázat, např. bylinné kúry, masáže, reiki, jóga, v určitých případech akupunktura atd. Protože ale ani v této kombinaci nejsou vědecky ověřené, zůstávají mimo uznané metody.

Alopatická medicínaEditovat

Alopatická medicína, nebo „alopatie“ je termín užívaný homeopaty k označení jiných postupů než homeopatických. Jedná se tedy o označení klasické medicíny, které vytvořil Samuel Hahnemann jako protiklad k homeopatii.[3]

Tradiční medicínaEditovat

Termín tradiční medicína odkazuje na nevědecké léčitelské praktiky určité kultury, na rozdíl od postupů, které obvykle používají jiné kultury, ve kterých kde dominuje lékařská věda.

Holistická medicínaEditovat

Holistická, nebo také „celostní medicína“ využívá různé léčebné postupy, od konvenčních léků po alternativní metody jako homeopatii, akupunkturu, šiatsu aj. Holistická medicína usiluje o sjednocení těla a duše. Opírá se o názory, že příčinou nemocí jsou jevy jako úbytek energie způsobený špatnými návyky a stresem, jak fyzickým, tak i psychickým. Nemoc je v holistické medicíně tedy chápána jako důsledek nerovnováhy mezi příčinami biologickými a osobními.

Některé obory alternativní medicínyEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. HEŘT, Jiří. Jak uzákonit kouzelnou alternativní medicínu a léčitelství? [online]. Sisyfos, 6.4.2009. Dostupné online. 
  2. NG, Jeremy Y.; BOON, Heather S.; THOMPSON, Alison K.; WHITEHEAD, Cynthia R. Making sense of “alternative”, “complementary”, “unconventional” and “integrative” medicine: exploring the terms and meanings through a textual analysis. BMC Complement Altern Med. [online]. 20.5.2016. Roč. 16, čís. 134. Dostupné online. (anglicky) 
  3. Velký lékařský slovník [online]. Maxdorf. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

  • JIŘÍ, Heřt. Alternativní medicína a léčitelství - Kritický pohled. 1. vyd. Chomutov: Český klub skeptiků Sisyfos, 2010. dostupné jako PDF pořízeném dne 2013-05-14. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat