Lában

biblická postava

Lában (hebrejsky לָבָן‎‎, Lavan) je starozákonní postava. Lában byl syn Betúelův a bratr Rebeky a otec Ley a Ráchel,[9] pramatek synů Izraele. Jméno znamená „Bílý“ a jako takové je zřejmě odvozeno od přízviska Měsíce, respektive měsíčního božstva,[10] což by zdůrazňovalo modlářský charakter jeho nositele. Ostatně takovýto charakter je připisován jeho nositeli i v Bibli.[11] První biblická zmínka o něm se však váže k zasnoubení jeho sestry Rebeky s Izákem, kde vystupuje jako jednatel a mluvčí svého otce.[12][13] Komentátoři Bible si všímají, že v jeho případě jakákoli úslužnost a vstřícnost vůči ostatním vyvěrá vždy z vidiny vlastního prospěchu a zisku.

Lában
Lában činí smlouvu s Jákobem
Lában činí smlouvu s Jákobem
Manžel(ka) Adinah
Děti Lea
Ráchel
Rodiče Betúel
Příbuzní Rebeka[1] (sourozenec)
Jákob (zeť)
Rúben[2], Šimeon[3], Lévi[4], Juda[5], Isachar[6], Zabulón[7] a Dína[8] (vnuci)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Zvlášť zavrženíhodného způsobu prospěchářství se Lában dopustil vůči Jákobovi, svému synovci, za něhož provdal své dvě dcery. Nejen že ho podvedl o svatební noci, kdy mu místo Ráchel podstrčil starší Leu, ale donutil ho za nechtěný sňatek, aby u něj nádeničil o sedm let déle,[14] než měli původně smluveno. Když po uplynutí této lhůty chtěl Jákob po svém tchánovi, aby ho propustil i s jeho manželkami a dětmi, které se mu mezitím narodily, Lában na Jákoba naléhal, aby u něj zůstal, protože zjistil, že mu Hospodin kvůli němu žehná.[15] Když Lában nabídl odměnu, Jákob zůstal. Lában však tuto odměnu několikrát svévolně změnil,[16] a tak Jákob se svými ženami a dětmi svého vypečeného tchána v nestřežené chvíli nakonec opouští. Lábana ale toto Jákobovo počínání natolik rozčílilo, že se rozhodl Jákoba pronásledovat[17] a pobít celý jeho tábor. Od svého záměru upustil až poté, co se mu ve snu zjevil Bůh, který ho varoval, aby Jákobovi neubližoval.[18] Tehdy Lában uzavřel s Jákobem smlouvu, že ani jeden z nich nepřekročí vybudovaný kamenný val, aby tomu druhému ublížil.[19]

Podle židovské tradice Lában sice tento val nikdy osobně nepřekročil, nicméně stále živil svou nenávist vůči Jákobovi a tuto nenávist vštípil svým potomkům. Podle midraše byl jedním z jeho potomků prorok Bileám,[20] který onen val na žádost moábského krále Balaka překročil proto, aby proklel izraelské kmeny. K tomuto jednání ho motivovala především vštípená nenávist a také ziskuchtivost.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Genesis.
 2. Genesis.
 3. Genesis.
 4. Genesis.
 5. Genesis.
 6. Genesis.
 7. Genesis.
 8. Genesis.
 9. Gn 29, 16 (Kral, ČEP)
 10. HELLER, Jan. Výkladový slovník biblických jmen. Praha: Advent-Orion/Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7172-865-9/80-7021-725-1. S. 266. 
 11. Gn 31, 30 (Kral, ČEP)
 12. Gn 24, 29 (Kral, ČEP)
 13. Gn 24, 50 (Kral, ČEP)
 14. Gn 29, 27 (Kral, ČEP)
 15. Gn 30, 27 (Kral, ČEP)
 16. Gn 31, 7 (Kral, ČEP)
 17. Gn 31, 22–23 (Kral, ČEP)
 18. Gn 31, 29 (Kral, ČEP)
 19. Gn 31, 51–52 (Kral, ČEP)
 20. Časopis Šavua tov 88/5768, str. 1