Otevřít hlavní menu

Lában (hebrejsky לָבָן‎‎, Lavan) je starozákonní postava. Lában byl syn Betúelův a bratr Rebeky a otec Ley a Ráchel,[1] pramatek synů Izraele. Jméno znamená „Bílý“ a jako takové je zřejmě odvozeno od přízviska Měsíce, respektive měsíčního božstva,[2] což by zdůrazňovalo modlářský charakter jeho nositele. Ostatně takovýto charakter je připisován jeho nositeli i v Bibli.[3] První biblická zmínka o něm se však váže k zasnoubení jeho sestry Rebeky s Izákem, kde vystupuje jako jednatel a mluvčí svého otce.[4][5] Komentátoři Bible si všímají, že v jeho případě jakákoli úslužnost a vstřícnost vůči ostatním vyvěrá vždy z vidiny vlastního prospěchu a zisku.

Lában
Lában činí smlouvu s Jákobem
Lában činí smlouvu s Jákobem
Manžel(ka) Adinah
Děti Lea
Ráchel
Rodiče Betúel
Příbuzní Rebeka (sourozenec)
Jákob (zeť)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Zvlášť zavrženíhodného způsobu prospěchářství se Lában dopustil vůči Jákobovi, svému synovci, za něhož provdal své dvě dcery. Nejen že ho podvedl o svatební noci, kdy mu místo Ráchel podstrčil starší Leu, ale donutil ho za nechtěný sňatek, aby u něj nádeničil o sedm let déle,[6] než měli původně smluveno. Když po uplynutí této lhůty chtěl Jákob po svém tchánovi, aby ho propustil i s jeho manželkami a dětmi, které se mu mezitím narodily, Lában na Jákoba naléhal, aby u něj zůstal, protože zjistil, že mu Hospodin kvůli němu žehná.[7] Když Lában nabídl odměnu, Jákob zůstal. Lában však tuto odměnu několikrát svévolně změnil,[8] a tak Jákob se svými ženami a dětmi svého vypečeného tchána v nestřežené chvíli nakonec opouští. Lábana ale toto Jákobovo počínání natolik rozčílilo, že se rozhodl Jákoba pronásledovat[9] a pobít celý jeho tábor. Od svého záměru upustil až poté, co se mu ve snu zjevil Bůh, který ho varoval, aby Jákobovi neubližoval.[10] Tehdy Lában uzavřel s Jákobem smlouvu, že ani jeden z nich nepřekročí vybudovaný kamenný val, aby tomu druhému ublížil.[11]

Podle židovské tradice Lában sice tento val nikdy osobně nepřekročil, nicméně stále živil svou nenávist vůči Jákobovi a tuto nenávist vštípil svým potomkům. Podle midraše byl jedním z jeho potomků prorok Bileám,[12] který onen val na žádost moábského krále Balaka překročil proto, aby proklel izraelské kmeny. K tomuto jednání ho motivovala především vštípená nenávist a také ziskuchtivost.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Gn 29, 16 (Kral, ČEP)
 2. HELLER, Jan. Výkladový slovník biblických jmen. Praha: Advent-Orion/Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7172-865-9/80-7021-725-1. S. 266. 
 3. Gn 31, 30 (Kral, ČEP)
 4. Gn 24, 29 (Kral, ČEP)
 5. Gn 24, 50 (Kral, ČEP)
 6. Gn 29, 27 (Kral, ČEP)
 7. Gn 30, 27 (Kral, ČEP)
 8. Gn 31, 7 (Kral, ČEP)
 9. Gn 31, 22–23 (Kral, ČEP)
 10. Gn 31, 29 (Kral, ČEP)
 11. Gn 31, 51–52 (Kral, ČEP)
 12. Časopis Šavua tov 88/5768, str. 1