Hexakyanoželezitan draselný

chemická sloučenina
(přesměrováno z Kyanoželezitan draselný)

Hexakyanoželezitan draselný (podle nového názvosloví hexakyanidoželezitan draselný) je komplexní sloučeninou železa. Nazývá se též červená krevní sůl nebo ferrikyanid draselný. Jeho vzorec je K3[Fe(CN)6].

Hexakyanoželezitan draselný
Červená krevní sůl

Červená krevní sůl

K3Fe(CN)6.png
Obecné
Systematický název Hexakynoželezitan draselný
Triviální název Červená krevní sůl
Anglický název Potassium hexacyanoferrate(III)
Německý název Kaliumhexacyanidoferrat(III)
Funkční vzorec K3[Fe(CN)6]
Sumární vzorec C6N6FeK3
Vzhled Oranžovočervená krystalická látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 237-323-3
Číslo RTECS LJ8225000
Vlastnosti
Molární hmotnost 329,24 g/mol
Teplota tání nad 100 °C (rozklad)
Hustota 1,858 g/cm3
Index lomu 1,566 (hrana a)
1,569 (hrana b)
1,583 (hrana c)
Rozpustnost ve vodě 29,9 g/100 g (0 °C)
38,3 g/100 g (10 °C)
46 g/100 g (20 °C)
48,8 g/100 g (25 °C)
52,7 g/100 g (30 °C)
59,5 g/100 g (40 °C)
70,9 g/100 g (60 °C)
81,8 g/100 g (80 °C)
91,6 g/100 g (100 °C)
Měrná magnetická susceptibilita 87,6×10−6 cm3g-1
Struktura
Krystalová struktura jednoklonná
Hrana krystalové mřížky a= 1 342 pm
b= 1 040 pm
c= 838 pm
Koordinační geometrie oktaedrická
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° −173,2 kJ/mol
Standardní molární entropie S° 420,1 JK-1mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° −51,9 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,975 JK-1g-1
Bezpečnost
R-věty R20, R21, R22, R32
S-věty S26, S36
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Vlastnosti a přípravaEditovat

Tato komplexní sloučenina je za normální pokojové teploty stálá. Její krystaly mají rubínově červenou barvu a prášek je oranžovočervený. Je rozpustná ve vodě, její roztok žluto-zeleně světélkuje. Připravuje se reakcí chloru s hexakyanoželeznatanem draselným, nazývaným též žlutá krevní sůl.

VyužitíEditovat

Se solemi Fe+2 poskytuje modrou sraženinu, nazývanou Turnbullova modř. Tato reakce je jedním z analytických důkazů přítomnosti dvojmocného železa ve vzorku. Tohoto efektu se využívá v kyanotypii.

Hexakyanoželezitan draselný se používá ve fotografickém průmyslu, ve kterém se používá k odstranění stříbranegativů. Také se používá jako oxidační činidlo v organické chemii.

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

LiteraturaEditovat

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠULÍK, Karel. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.