Kvinteto je označení pro hudební těleso o pěti prvcích nebo pro skladbu o pěti hlasech, kvintet pak označuje hudební skladbu pro takový počet hlasů.

Vokální kvintety jsou nejčastěji psány pro seskupení hlasů soprán, alt, tenor, baryton, bas.

Druhy těles editovat

Nevokální hudební tělesa bývají správněji označována jako kvinteto.

Dechové kvinteto hraje ve složení v obsazení flétna, hoboj, klarinet, lesní roh a fagot. Ač by se mohlo zdát, že dechové kvinteto je složeno pouze z dřevěných nástrojů, zahrnuje také lesní roh. Ten je pro svou vhodnou zvukovou barvu součástí jak dechového, tak žesťového kvinteta. Jedním z prvních autorů dechových kvintetů byl český skladatel Antonín Rejcha (od roku 1811).

Kromě lesního rohu tvoří žesťové kvinteto zpravidla dvě trubky, pozoun a tuba (lze se setkat i s obsazeními: 3 trubky, pozoun a tuba nebo 2 trubky, 2 pozouny a tuba; nejběžnější však je příklad výše uvedený.)

Klavírní kvinteto tvoří klavír a smyčcové kvarteto.

Související články editovat

Externí odkazy editovat