Květen (literární skupina)

Květen byla literární skupina (její členové byli nazýváni „květňáci“), která se v 50. letech 20. století seskupila kolem časopisu Květen. Nejvýznamnější byli především v 2. polovině 50. let. Jejich literatura byla tím zvláštní, že nebyla zpolitizovaná (většina literatury za komunismu sloužila režimu). Zabývali se tzv. poezií všedního dne – ve zcela běžných věcech nacházeli náměty a motivaci (díla však nebyla popisná, ale přemýšlivá), zpracovávali na první pohled nepatrné souvislosti, konkrétní skutečnosti viděné zdola. Navazovali na Wolkera. Odmítali povrchní rétoriku poúnorové literatury. Program všedního dne byl blízký italskému neorealismu. Záměrně používali uvolněný verš, často přímo verš volný. Vyhýbali se často rýmům, používali více podstatná jména a slovesa.

PředstaviteléEditovat

V závorkách jsou uvedena významná díla:

LiteraturaEditovat

PROKOP, Vladimír. Přehled české literatury 20. století. Sokolov: O.K. - Soft, 2003. 

Související článkyEditovat