Krokvice je pomůcka k vytyčení vodorovného směru pomocí olovnice. Má tvar rovnoramenného trojúhelníku, z jehož vrcholu je spuštěna olovnice. Pokud olovnice míří na střed přepony, je přepona vodorovně. Dnes je nahrazena modernější a přesnější vodováhou.

Princip krokvice

Složitější krokvice byla vybavena úhloměrnou stupnicí, a tak bylo možné s její pomocí buď určovat sklon nebo jej vytyčovat.

Galerie

editovat

Literatura

editovat
  • RYŠAVÝ, Josef. Geodesie. Praha: SNTL, 1953. 763 s. S. 51. 
  • NOVOTNÝ, František. Geodésie nižší. Svazek 3. Praha: Česká matice technická v komissi knihkupectví Františka Řivnáče, 1904. 723 s. Kapitola Stroje nivellační, s. 133–134. 

Externí odkazy

editovat