Krakorec

architektonický prvek
Tento článek je o nosném článku v gotické architektuře. Další významy jsou uvedeny na stránce Krakorec (rozcestník).

Krakorec je kamenný gotický hranolový nosný článek vodorovně vysunutý ze zdiva a nesoucí zpravidla arkýř, prevét či ochoz.

typické užití krakorců – hrad Pernštejn

Velice často je použito několika článků položených na sobě, přičemž každý další je vysunut o cca 30–50 cm. Každý jednotlivý článek je zpravidla okosen a spodní plocha půlkruhem přechází do plochy čelní. Tato úprava, podobně jako u sedlového portálu, naznačuje vznik kamenného prvku přepisem prvku dřevěného.

V gotické architektuře se rozlišuje drobnější konzola (nesoucí například výběh klenebního žebra) a mohutnější krakorec, přičemž krakorec je v podstatě specifickým a velmi rozšířeným typem velké konzoly. V mladší architektuře je užíván pouze termín konzola. V zaalpské architektuře však byly krakorce často užívány ještě v období renesance.

Externí odkazy editovat