Otevřít hlavní menu

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně byla založena původně jako kolegiátní kapitula dne 7. března 1296 olomouckým biskupem Dětřichem z Hradce. Od 25. listopadu 1331 bylo do názvu kapituly doplněno slovo „královská“ a po vzniku brněnského biskupství povýšil papež Pius VI. kapitulu na stoliční (tj. katedrální).

Skladba kapitulyEditovat

Související článek: Seznam proboštů a děkanů brněnské kapituly.

Kolegiátní kapitula měla ve svém čele již od svého založení probošta (praepositus), jehož od roku 1240 měla právo prezentovat biskupovi ke jmenování abatyše kláštera cisterciaček v Předklášteří u Tišnova. Roku 1609 byli probošti papežem Pavlem V. obdařeni právem pontifikálií. Druhým hodnostářem brněnské kapituly byl děkan.

Situace se změnila až roku 1777, kdy bylo založeno brněnské biskupství a kapitula přeměněna na katedrální. Prvním prelátem kapituly se stal děkan, od r. 1843 infulovaný, druhým prelátem kapituly je arcijáhen.

Zemřelí kanovníciEditovat

Kromě proboštů a děkanů se jedná například o:

... a řada dalších

 
Hrobka kanovníků brněnské kapituly na Ústředním hřbitově v Brně

Současní kanovníciEditovat


Nesídelní (čestný) kanovník

  • ThLic.Petr Šikula – farář ve farnosti Klobouky u Brna (narozen 24. února 1974, kanovníkem od listopadu 2011, čestným kanovníkem od února 2019.

Související článkyEditovat

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat