Koruna (heraldika)

obecná figura v heraldice

Koruna je v heraldice obecná figura, která se může nacházet nejenom ve štítu nebo v klenotu, ale i jako helmovní koruna na přilbě, případně jako honosný kus. Vzhled a typ koruny se uvádí při blazonování. Užití daného druhu je závislé na nositeli znaku. Koruna proto může sloužit i jako rozlišení v rámci šlechtického stavu.

Koruna ve znaku Belgie

UmístěníEditovat

Koruna může být umístěna volně v poli štítu, nebo být spojena s jinou figurou, spočívat na lidské postavě nebo zvířeti, na kříži nebo na sloupu. Může být zavěšena i na krku zvířete, např. u labutě.

Mnohé znaky mají korunu posazenou na štítu nebo vznášející se nad štítem jako honosný kus. Toto užití je časté u státních znaků nebo erbů vysoké šlechty. V takovém případě je třeba rozlišovat konkrétní podobu koruny. V případě měst bývá často koruna zděná, tzv. hradební.

Často je koruna posazena na helmu.

Zvláštní formu koruny představuje tiára, která našla uplatnění ve znacích papežů.

Typy korun v heraldiceEditovat

Svatá říše římská
                   
Císařská koruna Císařská koruna (skutečná) Svatováclavská koruna kurfiřt-vévoda
(nový typ)
kurfiřt
(starší typ)
kurfiřt
(nejstarší typ)
arcivévoda vévoda vévoda kníže
               
kníže lankrabě hrabě
(starší typ)
hrabě
(nový typ)
svobodný pán
(starší typ)
svobodný pán
(nový typ)
šlechtická
a helmovní koruna
šlechtická koruna
Rakouské císařství
               
císařská koruna
(18041806)
císařská koruna Uherská královská koruna Česká královská koruna královská koruna arcivévodská koruna velkovévoda hrabě
Německé císařství
         
císař císařovna korunní princ Pruská koruna Bavorská koruna
Belgické království
           
král kníže
(princ)
kníže vévoda markýz hrabě
           
hrabě hrabě vicehrabě baron baron rytíř
Dánské království
               
král korunní princ princ vévoda markýz hrabě svobodný pán šlechtická koruna
Francouzské království
               
král Dauphin
(korunní princ)
Enfant de France
(děti krále)
Princ královské krve vévoda a pair vévoda markýz a pair markýz
               
hrabě a pair hrabě hrabě (starší typ) vikomt vidam baron rytíř-korouhevník rytíř
Francouzské císařství
               
císař bonnet
d'honneur
kníže
(suverén)
kníže
(princ)
vévoda hrabě baron rytíř
Italské království
             
král korunní princ princ vévoda markýz hrabě vicehrabě
             
baron šlechtická koruna dědičný rytíř patricij provincie město obec
Italské státy
         
tiára
(Vatikán)
železná koruna
(Lombardie/Itálie)
koruna
Toskánska
dóžecí čapka
Benátek
koruna
San Marina
Nizozemské království
                 
král kníže (princ) vévoda markýz hrabě purkrabí baron rytíř šlechtická koruna
Norské království
               
král král (1905) korunní princ vévoda markýz hrabě svobodný pán šlechtická koruna
Portugalské království
               
král korunní princ princ vévoda markýz hrabě vicehrabě baron
Ruské impérium
                   
carská koruna "polská koruna" finská velkoknížecí koruna Monomachova čapka Kazaňská čapka Astrachaňská čapka kníže hrabě baron šlechtická koruna
Spojené království
             
koruna sv. Eduarda imperiální koruna koruna
Skotska
Princ z Walesu
(korunní princ)
potomci krále potomci
následníka trůnu
ostatní vnuci krále
           
vévoda vévoda (starší typ) markýz earl vicehrabě baron
Španělské království
             
král Kníže z Asturie
(korunní princ)
infant grand vévoda markýz hrabě
             
vicehrabě baron señor caballero vévoda hrabě baron
Švédské království
           
král korunní princ vévoda hrabě svobodný pán šlechtická koruna
Další příklady využití korun v heraldice
                   
Rumunská koruna Sedmihradská koruna Bulharská koruna místokrál Egypta perský šáh thajský král hrotová koruna trnová koruna hradební koruna námořní koruna

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat