Korepetitor

hudebník doprovázející jiné hudebníky na klavír

Korepetitor je hudebník (zpravidla klavírista), jehož hlavní úlohou je doprovázet ve hře hráče na jiný hudební nástroj nebo zpěváky. Korepetitor také obvykle doprovází zkoušky sborových pěveckých těles a nastudování operního repertoáru v divadlech, aby nemusel být angažován nákladný orchestr.

Korepetitor je rovněž využíván při nácviku baletu, tance, operety, opery atd., neboť může pružně reagovat na požadavky baletního, tanečního či divadelního mistra a přizpůsobit svou hru aktuálním potřebám nebo i jen může vhodně doprovázet třeba rozcvičky. Podobně může působit například při tréninku tělocvičných či gymnastických sestav atd., všude tam, kde záleží na sladění hudby a pohybu.

Někteří korepetitoři Národního divadla

editovat