Kontinentální filosofie

Kontinentální filosofie je pojem užívaný v současnosti k označení tradic a nauk, které se nacházejí mimo oblast analytické filosofie a lze je označit jako její protiklad. Nejedná se tedy o jednotné hnutí, ba naopak, název byl vytvořen právě přívrženci Analytické filosofie, pro označení filosofie rozvíjející se v kontinentální Evropě.