Kontinentální Čína

geopolitické území pod jurisdikcí Číny mimo Zvláštní správní oblasti
Kontinentální Čína

Kontinentální Čína nebo pevninská Čína, anglicky mainland China, je geopolitické území pod jurisdikcí Číny nezahrnující Zvláštní správní oblasti Hongkong a Macao, jež byly do konce 20. století koloniemi evropských zemí. Do kontinentální Číny se také nepočítá ostrov Taiwan a další menší ostrovy ovládané Čínskou republikou, i když je skrze OSN Taiwan mezinárodně uznán jako součást Číny.

Existují dva pojmy v čínštině označující toto území (anglicky mainland):


Používání neutrálního označení „kontinent“/„vnitrozemí“ je jedním z důsledků politiky jediné Číny, kdy jak Čínská republika, tak Čínská lidová republika, odmítají uznat faktický stav existence dvou Čín a nárokují si i území druhého státu i samotné označení Čína, kterým rozumí na úrovni vlády vždy sami sebe a na úrovni území celé území obou států.