Konkurenty

systém dat

Konkurenty (lat. concurrentes) či sluneční epakta byla čísla používaná pro určení neděle po jarním úplňku daného roku pro výpočet data Velikonoc. Čísla se opakovala v 28letém slunečním kruhu a měla v kombinaci se slunečními reguláry obdobnou funkci jako nedělní písmena.

KonkurentyEditovat

Konkurenty se značily číslicemi 1–7, které označovaly den v týdnu počínaje nedělí, který připadal na 24. březen a tedy i 31. března, 7., 14. a 21. dubna. To sloužilo k určení, kdy bude velikonoční neděle, kterou je první neděle po prvním jarním úplňku nastávajícím mezi 21. březnem a 18. dubnem. Proč je zvolen 24. březen a ne např. 21. březen je dáno historicky a má orientální původ v alexandrijském výpočtu Velikonoc.

Konkurenty lze přímo odvodit z nedělních písmen, které označují datum první neděle v roce. V přestupném roce se odvozuje od druhého z dvojice písmen, protože březen je až po přestupném dni. Konkurentě 1 odpovídá denní písmeno 24. března, kterým je F.

Nedělní písmeno F E D C B A G
Konkurenta 1 2 3 4 5 6 7

Konkurenty lze také odečíst z tabulky podle pořadí daného roku ve slunečním kruhu.

Sluneční kruh konkurent
Sluneční kruh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Konkurenta 1 2 3 4 6 7 1 2 4 5 6 7 2 3 4 5 7 1 2 3 5 6 7 1 3 4 5 6

Číslo se zvyšuje každý rok o 1, v přestupném roce (tučně) o 2.

Konkurentu je konečně také možné přímo vypočítat dle vzorce:

 

Kde k je konkurenta a mod je zbytek po dělení sedmi. Pokud je k=0, je konkurenta 7.

Sluneční reguláryEditovat

Sluneční reguláry (regulares solares mensium) sloužily ke zjištění dne v týdnu v jednotlivých měsících podle konkurenty. Regulára zvoleného měsíce se připočetla ke konkurentě daného roku a výsledkem bylo číslo dne v týdnu, kterým daný měsíc začínal. Pokud vyšlo číslo větší než 7, odečetlo se 7. Například v roce, který má konkurentu 1, je 24. březen nedělí a 1. březen pátek; pokud březnovou reguláru (5) přičteme ke konkurentě 1, vyjde nám (5+1) šestý den týdne, tedy pátek. Reguláry se původně měnily k 1. březnu a řídily se jimi proto i leden a únor následujícího roku.

Datum 1. března 1. dubna 1. května 1. června 1. července 1. srpna 1. září 1. října 1. listopadu 1. prosince 1. ledna 1. února
Regulára 5 1 3 6 1 4 7 2 5 7 3 6

Po přenesení změny regulár na 1. ledna (kryly se s kalendářním rokem), byla regulára pro leden 2 a pro únor 5.

Juliánský a gregoriánský kalendářEditovat

Dvacetiosmiletý kruh platí jen pro juliánský kalendář, týká se to i z něj odvozených konkurent a regulár. Pro gregoriánský kalendář bez provedení korekce tedy neplatí.

LiteraturaEditovat