Kongres utlačovaných národností

Kongres utlačovaných národností Rakousko-Uherska bylo setkání vůdců odbojových hnutí národů patřících k Rakousko-uherské monarchii konané v Římě a pořádané italskou vládou.

V únoru 1918 byla národy Rakouska-Uherska vytvořena Liga utlačovaných národů Rakousko-Uherska.[1][2] Ta svolala po dvou měsících svůj kongres. Kongres se konal 8.–10. dubna 1918.[3] Jeho účastníci deklarovali společný zájem národů Rakouska-Uherska na sebeurčení a na hospodářskou i politickou nezávislost. Setkání se účastnili Rumuni, Jihoslované, Poláci a Italové. Za Čechy byl přítomen Edvard Beneš, za Slováky Milan Rastislav Štefánik a Štefan Osuský, všichni jako členové Československé národní rady se sídlem v Paříži.[4]

Deklaraci přijatou Kongresem oficiálně schválil tehdejší italský premiér Vittorio Emanuele Orlando.

ReferenceEditovat

  1. http://www.valka.cz/newdesign/v900/clanek_11910.html
  2. ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 4., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2010. 1054 s. ISBN 978-80-7277-469-2. S. 607. 
  3. http://www.libri.cz/databaze/dejiny/text/t83.html
  4. Preclík, Vratislav. Masaryk a legie (Masaryk and legions), váz. kniha, 219 pages., vydalo nakladatelství Paris Karviná ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím (Masaryk Democratic Movement, Prague), 2019, ISBN 978-80-87173-47-3, pages 101-102, 124–125, 128, 129, 132, 140–148, 184–190.