Otevřít hlavní menu

Kongregace Školských sester de Notre Dame

Katolický ženský řeholní řád

Kongregace Školských sester de Notre Dame je katolická řeholní kongregace českého původu, která se ve své činnosti zaměřuje na výuku a výchovu dětí. V současné době působí ve 4 zemích světa, v České republice, USA, Německu a na Slovensku. V rámci České republiky působí samostatná česká provincie kongregace. Kongregace provozuje 1 mateřskou školu a jednotlivé sestry vyučují na řadě dalších škol. Sestry kongregace se nazývají notredamky.

Historie KongregaceEditovat

 
Klášter Školských sester de Notre Dame v Hradci Králové
 
Školské sestry de Notre Dame

Kongregace Chudých školských sester de Notre Dame byla založena v Německu roku 1833 blahoslavenou Karolinou Gerhardingerovou. V českých zemích začala působit 15. srpna 1853 v Hyršově zásluhou P. Gabriela Schneidera. Navazovala přitom na tradici, kterou vytvořili v roce 1597 založením řádu Kanovniček svatého Augustina sv. Petr Fournier a bl. Alexie Le Clerc. Cílem řádu bylo poskytovat kvalitní vzdělání a náboženskou výchovu zejména pro chudé dívky.

Papež Pius X. ji schválil v roce 1910. V roce 1933 měla Kongregace 1110 sester působících v Československu a USA a patřila k nejpočetnějším českým řeholím.

Během druhé světové války řád čelil vlně nacistických perzekucí. Nejdříve došlo k vynucenému vytvoření samostatné slovenské provincie (jinak by na Slovensku Kongregace nemohla pokračovat v činnosti). Později byly vyučovací ústavy a kláštery řádu v českých zemích zabrány a uzavřeny a pro porušení zákazu přijímání novicek německého původu byly v roce 1943 zatčeny tři představené Kongregace, z nichž dvě (Ernestine Hufnagl, představená kláštera v Bystřici nad Úhlavou, a Epiphanie Pritzl, představená české provincie) zemřely v koncentračních táborech.

Po válce byla činnost řádu obnovena a vyučovací ústavy opět otevřeny, ale v roce 1949 je bez náhrady zabral stát, který k nim přibíral i kláštery, v nichž byly zhusta umístěny.

 
Školské sestry de Notre Dame

V některých případech byly sestry násilím vyhnány, v jiných jim bylo nabídnuto, že mohou zůstat, budou-li dále vyučovat bez řeholního oděvu a podle osnov jednotné socialistické školy. Tyto nabídky byly sestrami jako nepřijatelné odmítnuty.

V průběhu roku 1950 a dalších letech byl systematicky zabavován movitý i nemovitý majetek řádu a sestry byly nezákonně nuceny buďto řád opustit, nebo se stěhovat do určených „soustřeďovacících klášterů“ a byla jim omezována svoboda pohybu. Stát zabral i většinu finančních prostředků řádu. Bylo znemožněno přijímání novicek, představené byly fakticky internovány odděleně od řadových sester. Původně se předpokládalo zrušení Kongregace vládním rozhodnutím, ale tzv. Akce B[zdroj?] byla na poslední chvíli odvolána a bylo rozhodnuto, že sestry budou převedeny do průmyslové výroby, izolovány od zbytku společnosti a ponechány přirozenému vymření.

V roce 1968 došlo k přechodnému uvolnění poměrů a přejmenování Kongregace na Kongregaci Školských sester de Notre Dame. K návratu školských sester do škol však mohlo dojít až po sametové revoluci.

Školy v ČR spravované kongregacíEditovat

OdkazyEditovat