Kompresní poměr

Možná hledáte: Kompresní poměr týkající se Komprese dat.

Kompresní poměr u spalovacích motorů udává poměr mezi objemem směsi nasáté a objemem směsi stlačené. U zážehových motorů se kompresní poměr pohybuje od 8:1 do 14:1. U vznětových motorů se kompresní poměr pohybuje od 14:1 do 23:1. Při tak vysoké kompresi se nasátý vzduch vlivem stlačení extrémně zahřeje, díky čemuž se vstříknuté palivo okamžitě samovolně vznítí.

εk =

Píst se ve válci pohybuje přímočaře vratně, přičemž mezní pozice jeho pohybu nejvíce vzdálená od klikového hřídele se nazývá horní úvrať a mezní pozice nejblíže k hřídeli dolní úvrať. Prostor mezi úvratěmi se nazývá zdvihový objem. Zdvihový objem závisí na průměru vrtání válce a zdvihu pístu. Prostor, který zůstane ve válci, když je píst v horní úvrati, se nazývá kompresní prostor.

Stroje s rotačními pístyEditovat

U těchto typů strojů je kompresní poměr definován obecněji jako poměr největšího a nejmenšího objemu pracovního prostoru během otáčky. Jinými slovy je to poměr objemu směsi nasáté k objemu směsi stlačené[1].

εk =  

  • V1 – největší objem pracovního prostoru
  • V2 – nejmenší objem pracovního prostoru

VýznamEditovat

Čím je kompresní poměr větší, tím dochází k většímu stlačení směsi (u vznětových motorů vzduchu) před zapálením. Kompresní poměr je konstrukční parametr, který:

Zvýšením kompresního poměru přicházejí i nevýhody:

  • U zážehových motorů může dojít k předčasnému samovznícení paliva
  • Zvýšení hmotnosti motoru kvůli dimenzování na větší síly

Praktické hodnotyEditovat

Z důvodů zabránění detonačního spalování není kompresní poměr zážehových motorů větší než 10:1. Motory se snímačem detonačního spalování, elektronickou řídící jednotkou nebo dalšími vylepšeními mohou mít zvýšený kompresní poměr až do 14:1 (2013 Mazda6).[2] U přeplňovaných zážehových motorů je kompresní poměr kolem 8.5:1.

Vznětové motory mají kompresní poměr vyšší než 16:1, obvykle na úrovni 20:1 nebo i vyšší, protože u nich naopak ke vznícení paliva v kompresí ohřátém vzduchu dojít musí. Nasává se vzduch, palivo se vstřikuje až do kompresí ohřátého vzduchu.

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Kompresní poměr | autolexicon.net. www.autolexicon.net [online]. [cit. 2016-08-09]. Dostupné online. 
  2. http://zavolantom.autovia.sk/2013/01/22/nova-mazda6-2013-technicke-specifikacie-a-slovenske-ceny/