Kompresní artefakt

Kompresní artefakty vznikají v důsledku použití ztrátové komprese, což je metoda komprese dat, která odstraňuje některé informace z původního souboru za účelem snížení velikosti souboru. Existuje mnoho důvodů, proč kompresní artefakty vznikají. Mezi hlavní faktory patří kompresní poměr a složitost algoritmu použitého pro kompresi.

Silné JPEG artefakty (pro nefotografickou grafiku je JPEG komprese absolutně nevhodná)

Obraz editovat

 
Příklad kompresních artefaktů – blokování
Příklad kompresních artefaktů – kroucení (ringing), bez artefaktu dole

Kompresní artefakty obrázků mohou být klasifikovány do různých typů na základě jejich vizuálního vzhledu. Některé běžné typy kompresních artefaktů zahrnují blokovost, rozmazání, kroucení a krvácení barev.

  • Blokování – nastává, když je obraz rozdělen na bloky pixelů a kompresní algoritmus není schopen přesně reprezentovat obsah každého bloku, což vede ke ztrátě detailu a ostrosti.[1]
  • Rozmazání – nastává, když kompresní algoritmus odstraňuje vysokofrekvenční informace z obrazu, což vede ke ztrátě ostrosti hran a detailů. [1]
  • Kroucení – je to artefakt, který se projevuje jako nežádoucí kroucení linii na obrazovce a je často způsoben nízkou kvalitou obrazu nebo malým kompresním poměrem.
  • Krvácení barev – je to artefakt, kdy se barvy rozptýlí a překryjí, což může vést k nejasnosti a méně přesnému obrazu.

Video a zvuk editovat

Kompresní artefakty mohou být také způsobeny kompresí zvukových a video souborů. U videa jsou hlavními typy artefaktů blokování, banding a pixelace. Blokování se vyskytuje, když jsou skupiny pixelů redukovány na bloky a v důsledku toho se snižuje detail obrazu. Banding se projevuje jako přechod mezi barvami a pixelace způsobuje, že jsou pixely komprimovány do vzorů. [1]

Ve zvukových souborech může komprese vést ke ztrátě dynamického rozsahu a snížení kvality zvuku. Hlavními typy artefaktů jsou šum, kliknutí a trhání.[2]

Aby se předešlo artefaktům komprese, je důležité zvolit vhodnou techniku a úroveň komprese. Bezchybné kompresní techniky jsou vhodné pro aplikace, kde musí být zachována původní kvalita dat, například v medicínském obrazování a archivaci. Ztrátové komprese jsou vhodné pro aplikace, kde lze tolerovat určitou ztrátu kvality, jako je streamování videa a zvuku.

Odkazy editovat

Externí odkazy editovat

Reference editovat

  1. a b c Unterweger, Andreas. (2012). Compression Artifacts in Modern Video Coding and State-of-the-Art Means of Compensation. Multimedia Networking and Coding. 28-49. 10.4018/978-1-4666-2660-7.ch002.
  2. MARTINEZ, M. Herrera. Evaluation of Audio Compression Artifacts. Acta Polytechnica. 2007-01-01. Dostupné online. ISSN 1805-2363. DOI 10.14311/906. (anglicky)