Kompilát

odborný text, který vznikl sestavením poznatků z jiných děl
Další významy jsou uvedeny na stránce Kompilace.

Kompilát nebo kompilace (latinsky compilare, drancovat, obírat) je dílo, které vzniklo sloučením prvků jiného díla jiného autora či jiných děl jiných autorů, přičemž neobsahuje „nic původního“ (myšlenky, názory atp.) a současně necituje autora původního díla či autory původních děl.

Internetová jazyková příručka uvádí podle:

  • ASCS: nepůvodní dílo odborné nebo vědecké literatury vzniklé sestavením poznatků z jiných prací bez uvedení pramenů, kompilát
  • SSČ: nesamostatná práce vzniklá využitím cizích poznatků
  • SSJČ: práce vzniklá snůškou rozmanitých cizích poznatků.[1]

Národní knihovna ČR uvádí:

  • Kompilace (compilation) je odborný text, který vznikl sestavením poznatků z jiných děl. Na rozdíl od plagiátu však nepřebírá celé hotové pasáže bez citování původního zdroje ani nepředstírá svou původnost.[2]

Kompilování neboli sestavování díla z různých zdrojů, příp. děl různých autorů atp. je postup přirozený při tvorbě některých typů publikací (encyklopedie, antologie, články na Wikipedii aj.) a jejich aktualizaci. Podmínkou však je, že zdroje, z nichž bylo čerpáno, jsou citovány dle platné normy či uvedeny tak, aby je uživatel (čtenář) mohl dohledat.

Stejně tak autor kvalifikační práce (bakalářské, diplomové atp.) může jako metodu či jednu z metod zvolit kompilování, ovšem musí na tuto skutečnost upozornit a převzaté části citovat dle platné normy či zvyklostí v daném oboru neodporujících citační normě.

Zcizené dílo se obecně označuje jako plagiát. Vydávat dílo jiného autora či autorů za vlastní je neetické a autor takového díla (literárního, odborného, vědeckého, hudebního aj.) porušuje autorský zákon.

Pojmy kompilace, kompilát

editovat

Patrně v souvislosti s koncovkou -át shodnou ve slovech „kompilát“ a „plagiát“ máme tendenci vnímat „kompilát“ ve smyslu díla nepůvodního, zatímco „kompilaci“ ve smyslu výkladu Národní knihovny. Ovšem Akademický slovník cizích slov (ASCS) uvádí pojmy „kompilace“ a „kompilát“ jako synonyma (viz výše).

Reference

editovat
  1. Kompilace. In: Internetová jazyková příručka [online]. ©2008–2018 [cit. 19. 12. 2018]. Přístup z: http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=kompilace
  2. RICHTEROVÁ, Alena. Kompilace. In: Databáze Národní knihovny ČR [online]. ©2014 [cit. 19. 12. 2018]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/DPD811E3THXISX3C62Y4U8XNVEGGYSXF1NUXP44J44SQ2CRUV2-25264?func=full-set-set&set_number=488039&set_entry=000002&format=999

Související články

editovat