Kompenzace fluorescence

Kompenzace fluorescence je matematická korekce přesvitu emisního spektra fluoroforu do jiného kanálu [1] [2]

Světlo fluorochromu vyzářené po excitaci příslušným laserem prochází optickým filtrem na detektor. Pokud je více fluorochromů excitováno stejným laserem, dochází pak k přesvitu. Poprvé kompenzaci dat z průtokového cytometru provedl v roce 1977 Michael Loken et al. na dvoubarevném experimentu, kdy byly myší splenocyty barveny fluoresceinem a rhodaminem.[3]

Při vícebarevných experimentech, kdy se emisní spektra některých z fluorochromů překrývají a jsou tedy měřena více detektory, je kompenzace nezbytná.[4] Kompenzace se provádí pomocí analyzačních softwarů pro cytometrická data jako je FlowJo [5], FlowLogic[6], Kaluza [7]a další.

Důležité jsou kompenzační kontroly – vzorky obarvené pouze jedním fluorochromem. Mohou jimi být buňky nebo se používají kompenzační kuličky. Dále jsou používány kontroly FMO (fluorescence minus one) které slouží ke správnému gatování populací. [8]

Reference

editovat
  1. Roederer, Mario. "Spectral compensation for flow cytometry: visualization artifacts, limitations, and caveats." Cytometry 45.3 (2001): 194-205.
  2. Bagwell, C. Bruce, and Earl G. Adams. "Fluorescence spectral overlap compensation for any number of flow cytometry parameters." Annals of the New York Academy of Sciences 677.1 (1993): 167-184.
  3. Loken, Michael R., David R. Parks, and Leonard A. Herzenberg. "Two-color immunofluorescence using a fluorescence-activated cell sorter." Journal of Histochemistry & Cytochemistry 25.7 (1977): 899-907.
  4. Roederer, Mario. "Spectral compensation for flow cytometry: visualization artifacts, limitations, and caveats." Cytometry 45.3 (2001): 194-205.
  5. http://www.flowjo.com/
  6. http://www.inivai.com/flowlogic/
  7. https://www.beckmancoulter.com/wsrportal/wsrportal.portal;jsessionid=p4GyWD3FmyYSq4c5TkyTHm2DBVvvJCrlsjnRspxpHrLRpvmPndGc!-1628535361!-1671786268?_nfpb=true&_windowLabel=UCM_RENDERER&_urlType=render&wlpUCM_RENDERER_path=%2Fwsr%2Fcountry-selector%2Findex.htm&_WRpath=%252Fwsr%252Fresearch-and-discovery%252Fproducts-and-services%252Fflow-cytometry%252Fsoftware%252Fkaluza-analysis-software%252Findex.htm&intBp=true
  8. Herzenberg, Leonore A., et al. "Interpreting flow cytometry data: a guide for the perplexed." Nature immunology 7.7 (2006): 681-685.